Dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vorselaar
Deelgemeente Vorselaar
Straat Riemenstraat
Locatie Riemenstraat 64-66, Vorselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vorselaar (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Vorselaar (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
DateringWO II

Beschrijving

Gekoppelde dorpswoningen in spiegelbeeldschema, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, op het kadaster ingetekend in 1941. Typische lijstgevels van gele baksteen; enkelhuizen van twee traveeën elk en twee bouwlagen onder plat dak; typisch gebruik van rechthoekige muuropeningen, erkers, overluifelde vensters en verdiepte deuren. Omheinde voortuintjes.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Vorselaar, 1941/121.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Riemenstraat

Riemenstraat (Vorselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.