Teksten van Traditioneel diephuis

Traditioneel diephuis (2019)

Traditioneel diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), voorheen door een vermoedelijk recentere gevelsteen gedateerd 1642. Samen met het aanpalende diephuis en twee achterhuizen, maakt het pand deel uit van een wooncomplex met binnenplaats. De restauratie en renovatie in opdracht van Jeanine en Gerrit Kreveld (Amsterdam, 1919-Alsemberg, 2005), naar een ontwerp door de architecten bOb Van Reeth en Danie Staut (Architekten Werkgroep) uit 1976-1979, werd uitgevoerd in 1982-1984. De meest opmerkelijke nieuwbouwingreep zijn de vier ronde, uit betonsteen gemetselde trapkokers van ongelijke hoogte met een bekroning uit staal en glas op de binnenplaats. Twee aan twee gekoppeld ontsluiten zij de vier woonunits, samengesteld uit woningen van uiteenlopend type.

De gecementeerde trapgevel van zeven treden met een overhoeks topstuk, is opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen en kwartholle negblokken, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. De rondboogdoorgang naar de binnenplaats is afgesloten door een metalen poort. Deze vervangt de vroegere, klassieke, houten winkelpui, aangebracht door de heer L. Verberne in 1866. Verder regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit verkleinende registers van vroegere kruiskozijnen, aangepast tot rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempel. De eenledige geveltop wordt geopend door een rondboogluik. Achtergevel: gecementeerde trapgevel van zes treden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#58771, 18#60094, 18#61794 en 1866#277.
  • DE KOONING, M., AWG & DE BACKER, C. 1987: A.W.G., bOb van Reeth, Marc Van Bortel, Mica Franck, Geert Driesen, Antwerpen en Wommelgem,.15-18.
  • VAN GERREWEY C., VERSCHAFFEL B. & CLEPPE B. 2013: bOb Van Reeth architect, Brussel, 88-89.

Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo
Datum: 2019


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Traditioneel diephuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298987 (geraadpleegd op 16-04-2021)


Traditioneel diephuis (1976)

Diephuisje van twee traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1642 in (recentere?) gevelsteen onder balkgat. Trapgevel in traditionele bak- en zandsteenbouw achter de bepleistering. Muurankers met krulmotief. Gekoppelde rechthoekige vensters met sporen van kwartholle zandstenen neggen doorlopende arduinen lekdrempels toegevoegd in de 19de eeuw. Rondboogvormig luik met diamantkopsluitsteen in top. Achtergevel: trapgevel.


Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs:  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum: 1976


Je kan deze pagina citeren als: Goossens, Miek; Plomteux, Greet: Traditioneel diephuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4767 (geraadpleegd op 16-04-2021)