erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4771   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4771

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kinderen J. Schuybroeck, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1896.

Alexis Van Mechelen startte zijn loopbaan in 1887, met het café van de Wijngaard Natie aan de Oudeleeuwenrui in opdracht van zijn vader, gevolgd door privé-opdrachten in conventionele neoclassicistische en pittoreske neo-Vlaamserenaissance-stijl. Als stads(hoofd)bouwmeester van 1902 tot zijn overlijden in 1919, werd Van Mechelen vooral bekend van de Opera aan de Frankrijklei en de Stadsfeestzaal aan de Meir die hij in de jaren 1900 realiseerde. Deze gebouwen kenmerken zich door een monumentaal eclecticisme onder invloed van de beaux-artsstijl. Tijdens zijn ambtsperiode ontwierp hij een tiental schoolcomplexen zowel in eclectische (Kasteelstraat), in neo-Vlaamserenaissance-stijl (Grotehondstraat) als in beaux-artstijl (Lamorinièrestraat).

Rijwoning van twee traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel heeft een vandaag beschilderd parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen voor onder meer de plint, lekdrempels, de consoles en hoekpilasters van de erker. Drieledig van opzet, bestaat de opstand uit de pui, de overstekende bovenbouw in kolossale orde, en als loggia uitgewerkte bovenste verdieping. In de pui flankeren een rechthoekig winkelraam met lekdrempel en een gedichte keldermond met sierlijk smeedijzeren traliewerk, de inkomdeur met een latei op kraagstenen en een rechthoekig bovenlicht. De erkervormige bovenbouw berust op een structuur van ijzeren I-balken met rozetten, ingevuld met metselwerk en geschraagd door zware hoekconsoles. Gesuperposeerde pilasters bewerkt met cannelures, casementen of groeven markeren de hoeken. Verder rechthoekige vensters met doorgetrokken lekdrempels en casementen op de borstwering. De bovenste verdieping onderscheidt zich door een breed rondboogvenster, een balkon met colonetten als hoekpostamenten, een sierlijke, smeedijzeren borstwering en loggia-arcade, die de breed overstekende, houten kroonlijst schraagt. De houten inkomdeur met siersmeedwerk en het vensterschrijnwerk is bewaard, evenals de gietijzeren voetschraper.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1896#712.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4771 (Geraadpleegd op 31-05-2020)