Herenhuis Blancquaert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Lebbeke
Straat Laurierstraat
Locatie Laurierstraat 4, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lebbeke (adrescontroles: 25-04-2008 - 28-04-2008).
  • Inventarisatie Lebbeke (geografische inventarisatie: 01-09-2000 - 31-07-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Blancquaert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis Blancquaert

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beschrijving

19de-eeuws herenhuis, door een jaaranker in de rechter zijpuntgevel "1861" gedateerd, opgevat als een rijwoning met poort en naastliggende tuin. Volgens het kadasterarchief is Jean-Baptist De Blieck, gemeentesecretaris en notaris, eigenaar van het pand in 1861. Deze laat een nieuw huis bouwen in neoclassicistische stijl. Begin 20ste eeuw eigendom van de brouwersfamilies De Witte en Blancquaert. Nadien eigendom van de gemeente die er jaren de ontvangerij in onderbracht. Thans in restauratie voor een culturele functie en woonst.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gepleisterde en licht roze geschilderde voorgevel gemarkeerd door een geblokt, grijsgeschilderd middenrisaliet en vlakke, eveneens grijsgeschilderde hoekpilasters. Een plint van arduinplaten, een geprofileerde puilijst, een arduinen kordon ter hoogte van de bovenvensters en een uitgewerkt hoofdgestel markeren de gevel horizontaal. Rechthoekige deur en vensters met typische afgeronde bovenhoeken, kenmerkend voor de architectuur van de jaren 1860, op de begane grond voorzien van arduinen dorpels en persiennes. Het witgeschilderd schrijnwerk is zeer verzorgd en eveneens kenmerkend voor deze periode met spiegelboogvormige onderverdelingen en een geprofileerde tussendorpel met bekronend gietijzeren sluitstuk met schelpmotief. De bovenvensters op doorgetrokken dorpels zijn gevat in een geriemde omlijsting verrijkt met sluitsteen, in het middenrisaliet met vrouwenhoofdje. Rechthoekige deur met tussendorpel en bovenlicht geaccentueerd door een geprofileerde arduinen omlijsting op neuten en wordt voorafgegaan door drie treden. Een ijzeren lantarentje werd midden erboven aangebracht.

Opvallende en rijkelijk uitgewerkt hoofdgestel met geprofileerde architraaf, fries met spiegels met sculpturale vulling met vrouwenhoofdjes, afgewisseld met leeuwenkopjes en een overkragende, verkropte houten kroonlijst op uitgelengde, rijkelijk versierde modillons. Een sierlijk gesmeed ijzeren anker met jaartal 1861 prijkt in de rechter zijtopgevel.

Zeer sobere bakstenen achtergevel op gepikte plint afgewerkt met een geprofileerde architraaflijst onder de houten kroonlijst. Rechthoekige vensters met bakstenen strek en arduinen dorpels en centrale rechthoekige deur met bovenlicht met originele beglaasde vulling met geometrische motieven en roodgeschilderde delen.

Interieur van een klassiek dubbelhuis met centrale gang, rechts geflankeerd door salons en links in het midden de trap met een kamer vooraan en de keuken achteraan. Rechterkamers met nog de originele stucplafonds met centrale rozet, origineel witgeschilderd binnenschrijnwerk met bewaarde klinken met hoofdjes, plankenvloeren en marmeren schouwen. De achterkamer bewaart in de roodmarmeren schouw nog het ingewerkte kacheltje gesigneerd "Capritio" en een spiegel in een houten omlijsting in renaissancestijl op de boezem. De houten lambrisering met ingewerkte schildjes met onder meer het gemeentewapen, werd later aangebracht. Gang met wit- en zwartmarmeren vloer en ook de trap is wit- en zwartgeschilderd. De overloop wordt verlicht door een hoog rondboogvenster met kenmerkende roedeverdeling. Op de bovenverdieping wordt hetzelfde rondboogmotief herhaald in de boogvelden boven de deuren of als blindnis.

Rechts van de woning, werd vermoedelijk in de jaren 1920 de huidige poort gebouwd gevat in een witgeschilderde bakstenen muur met rechthoekig spaarveld met getrapte afwerking en rij dakpannen. De groengeschilderde poort met voetgangersdeurtje wordt bekroond door een ijzeren I-latei met rozetjes op geprofileerde consoles onder een breed boogveld. Rechts ervan sluit een lagere gewitte bakstenen muur de tuin af.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lebbeke

Lebbeke (Lebbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.