erfgoedobject

Meisjesschool Sint-Andriesparochie

bouwkundig element
ID
4776
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4776

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorbouw met inkomportaal van de lagere meisjesschool van de Sint-Andriesparochie. Gebouw in de rij met trapgevel in neogotische stijl, naar een ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1880. De bouwaanvraag werd ingediend door notaris en katholiek politicus Edmond Jules Victor Batkin (Antwerpen, 1836-Antwerpen, 1917). Hij zette zich in voor de in 1872 gestichte Sint-Jozefskring voor katholieke arbeiders, zetelde voor de Meetingpartij in de Antwerpse provincieraad en gemeenteraad, en was in 1891 medestichter en later voorzitter van de krant Gazet van Antwerpen. De meisjesschool van de Sint-Andriesparochie was één van de 21 nieuwe lagere parochiale scholen, die in 1879 in het decanaat Antwerpen werden opgericht als reactie op de liberale schoolwet van 1879 (Wet Van Humbeeck), bekostigd door partuculieren. In afwachting van de bouw van de nieuwe schoollokalen, ging het schooljaar op 1 oktober 1879 van start in een bestaand burgerhuis, met als bestuurster juffrouw J.C. Van Noyen.

De parochiale meisjesschool behoort tot het rijpe oeuvre van François Baeckelmans, die als architect actief was van vermoedelijk midden jaren 1850 tot zijn overlijden in 1896. Vroeg in zijn loopbaan voltooide hij enkele belangrijke ontwerpen van zijn vroegtijdig overleden jongere broer Louis Baeckelmans, waaronder het Gerechtshof aan de Britselei. In zijn eigen ontwerpen verruilde hij het conventionele neoclassicisme al in een vroeg stadium voor de pittoreske neo-Vlaamserenaissance of de neogotiek. Tijdens de latere jaren 1880 ontwierp Baeckelmans het grauwzustersklooster in de Lange Sint-Annastraat, het redemptoristenklooster aan het Hopland en het Instituut Onze-Lieve-Vrouw aan de Amerikalei. Tot zijn laatste realisaties behoort de Sint-Rochuskerk met pastorie te Deurne.

Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen en zadeldak (nok loodrecht op straat). Trapgevel uit bak- en zandsteen met sierankers, gedateerd "AD 1880". Begane grond met korfboogpoort in omlijsting van zandsteen met kwartholprofiel en druiplijst en kloosterkozijn. Kruiskozijnen op de eerste verdieping en in de tweeledige top, die is opgesmukt met overhoekse fioelen. Wellicht diende het gebouw als huisvesting voor de bestuurster. De sobere klassenvleugels, vandaag herbestemd tot woningen, bevinden zich op het binnenterrein.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1880#1107.
  • PHILIPPEN L.J.M. & PRIMS F. 1929: Onze School. Gedenkboek 1879-1929, Antwerpen 77-78.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meisjesschool Sint-Andriesparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4776 (Geraadpleegd op )