erfgoedobject

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

bouwkundig element
ID
47849
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47849

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen tussen nummers 16 en 18. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, in oorsprong minstens opklimmend tot de 17de eeuw aangezien de kapel aangeduid staat op een kaart van 1662 door A. Hendricx, gekend door een kopie van 1765. De kapel bewaart in de voorgevel een gevelsteen met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën en volgend opschrift: "Droeve Moeder weest/ gegroet goeden/ Schepper Jesus soet/ vryde die hier voorby/ nu gaet op den wegh/ van alle quaet A 1666". In 1959 werd de wegkapel met gebruik van het afbraakmateriaal herbouwd naar het vroegere model.

Ingeplant aan de straat rechts van een veldweg. De vernieuwde wegkapel bezit een rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting. Uitgevoerd in bak- en zandsteenbouw, afgedekt onder leien zadeldak. Omlopende sokkel en speklagen, markerende hoekkettingen op de gevelhoeken. Voorpuntgevel (mogelijk een vroeger vereenvoudigde geveltop?), bekroond door ijzeren topkruis. Lage omlijste rondboogdeur onder doorgetrokken druiplijst. Houten deur in de opengewerkte bovenhelft met balusters. Een klein in zandsteen gevat vierkant venstertje in beide zijgevels. Onder het gelijkaardige venstertje in het front van de kapelsluiting: ruitvormige hardstenen grafsteen van de geestelijke J.F. Pauwelaert † 10.11.1772.

Tonvormig overwelfd interieur; door houten hekwerk met balusters afgescheiden voorportaal. Houten altaar met getrapt opzetstuk en antependium geschilderd op doek (centraal met cartouche met monogram SMR). Gekleurde glas-in-loodramen met voorstelling van Mater Dolorosa en Geboorte van Jezus, door Frans Van Immerzeel.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BOSMAN R. - HEYVAERT H., De geschiedenis van Wieze, Wieze, 1990, p. 326.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47849 (Geraadpleegd op 26-02-2021)