erfgoedobject

Gekoppelde pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID
4785
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4785

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee gekoppelde pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdrachtgever was de brouwer Louis Meeùs-Funck, naar ontwerpen door de architect Gerard Jan Maas uit 1900 en 1901. Louis Ignace Marie Joseph Meeùs (Antwerpen, 1840-Antwerpen, 1908), huwde in 1861 te Antwerpen met Marie Louise Jeanne Funck (Gosselies, 1840-Antwerpen, 1912), en kreeg een dochter Zélie Moguez-Meeùs (Antwerpen, 1862-Antwerpen, 1942). Als eerste kwam het rechter pand (nummer 10) tot stand, dat in de geveltop de naam “St.-Jan” draagt, met paardenstal. Een jaar later volgde het linker pand (nummer 12), met in de geveltop het jaartal 1901.

De uit Nederland afkomstige Gerard Jan Maas lijkt in Antwerpen als architect actief te zijn geweest vanaf de late jaren 1880 tot omstreeks 1920. Rond de eeuwwisseling past hij voor zijn residentiële productie het conventionele neoclassicisme toe, en voor zijn pakhuizen de neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Puntgevels uit bak-, natuur- en hardsteen, respectievelijk twee en drie traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder zadeldaken (pannen). Rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-balken met rozetten, nummer 10 met takelsysteem. Nummer 12: verhoogde halsgevel eindigend op voluten met in de top een tweelicht onder een geometrisch versierd boogveld .

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1900#18 en 1901#311.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekoppelde pakhuizen in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4785 (Geraadpleegd op )