Molenkapel of Heilige Salvatorkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Kapittelstraat
Locatie Kapittelstraat zonder nummer, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lebbeke (adrescontroles: 25-04-2008 - 28-04-2008).
  • Inventarisatie Lebbeke (geografische inventarisatie: 01-09-2000 - 31-07-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Molenkapel

Deze bescherming is geldig sinds 26-03-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenkapel of Heilige Salvatorkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heilige Salvatorkapel of Molenkapel, beschermd als monument bij KB van 26.03.1976. Wegkapel ingeplant op de straathoek van een kruispunt met voorgevel gericht naar de Aalstersestraat. De volkse benaming Molenkapel verwijst naar de houten korenwindmolen die vroeger tegenover de kapel stond. Deze windmolen van de heren van Wieze werd al vermeld in 1480 en verdween in 1872; op de plaats van de afgevoerde molenberg staat nu een villa.

Kapel in traditionele bak- en zandsteenstijl, aangeduid op de "Caerte figuratieve" van 1662 door A. Hendricx, gekend door een kopie van 1765. Vermoedelijk opgericht in 1653 toen de familie Beeckman het nabij gelegen Neerhof vernieuwde. Ontstaan mogelijk in verband te brengen met de in 1641 opgerichte broederschap van de Zoeten naam Jezus. Belangrijke halte bij de processie op Heilige Sacramentsdag en met de kermis. In de loop van de 20ste eeuw raakte de beraapte kapel vervallen en in 1975 met sloop bedreigd. In 1983-84 gereconstrueerd met het gerecupereerde afbraakmateriaal naar ontwerp van architect Hugo Hofmans, uitgevoerd door beeldhouwer Paul Backaert (Wieze).

Wegkapel van twee traveeën eindigend op driezijdige apsis, onder leien zadeldak. Voorste travee opengewerkt tot een portiek met doorgang opzij. Bak- en zandsteenbouw op sokkel, met omlopende speklagen en door hoekkettingen gemarkeerde gevelhoeken. Voorpuntgevel op schouderstukken, steekboogvormige toegang onder geprofileerde waterlijst en afgezet met zandstenen kettingen. Vernieuwd reliëf met IHS monogram in de geveltop. IJzeren topkruis. Zijtoegangen van de portiek met korfboog en gevat in zandstenen omlijsting met bekronende sluitsteen. Kapel aan weerszij verlicht door een vierkant omlijst venstertje. Blinde apsis. Aflijnende geprofileerde daklijst.

Interieur met overwelfd portaal met gepleisterd en witgeschilderd kruisgewelf rustend op zandstenen consoles. Gerestaureerde beglaasde houten tussenwand met dubbele deur als scheiding tussen voorportaal en kapel. Gelijkaardig kruisgewelf in de kapel. Witgeschilderd houten altaar met kopie van het originele gepolychromeerd houten beeld van de Heilige Salvator, geplaatst in 1993 door de Oudheidkundige kring.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • BOSMAN R. - HEYVAERT H., De Geschiedenis van Wieze, Wieze, 1990, p. 254, 323-324.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kapittelstraat

Kapittelstraat (Lebbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.