Teksten van Drukkerij Laporte & Dosse

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4787

Drukkerij Laporte & Dosse ()

Drukkerij in art-nouveaustijl op de hoek van Ambtmanstraat en Blindestraat, gebouwd in opdracht van de firma Laporte & Dosse, volgens het briefhoofd “imprimeurs, lithographes, graveurs” en groothandel in papier. Deze drukkerij gespecialiseerd in steendruk en gravures, werd volgens de gevelsteen opgericht in 1888. De architect Rodolphe Frank ontwierp in 1902 de eerste fase van het complex, maar trok zich nog voor de start van de werken terug. In 1902 werd een eerste bouwaanvraag ingediend voor een vleugel van zeven traveeën met inkomrisaliet in de Blindestraat (eerste tot zevende travee). In 1903 volgde de bouwaanvraag voor de tweede fase, een afgeschuind hoekcomplex van dertien traveeën in Blindestraat en Ambtmanstraat (achtste tot twintigste travee). De werken werden uitgevoerd door het aannemersbedrijf van Jean Hubert Bolsée en Emile Hargot. Het uitgestrekte pand maakt al decennialang deel uit van het gebouwencomplex van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

Rodolphe Frank lijkt in Antwerpen als architect actief te zijn geweest van omstreeks 1885 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Rond de eeuwwisseling evolueerde zijn architectuur van een veeleer conventioneel neoclassicisme, naar een gematigde art-nouveaustijl. Behalve de drukkerij Laporte & Dosse, is het kantoor van de American Petroleum Company uit 1904 in de Clementinastraat representatief voor deze ontwikkeling.

Afgeschuind hoekgebouw van in totaal twintig traveeën en drie bouwlagen onder een leien mansardedak waarin twee dakvensters met vleugelstukken en dakkapellen. Lijstgevels van gele baksteen verlevendigd met witte natuursteen voor de decoratieve elementen, op een hardstenen plint. Portaalrisalieten legen en verticaal accent op beide uiterste traveeën; horizontale geleding door kordonvormende lekdrempels op de tweede, en door een witstenen band op de derde bouwlaag. Rechthoekige vensters in grillig bewerkte omlijstingen met versierde borstweringen in de hoekpartij en de risalieten. Gevelsteen met stichtingsjaar 1888 in de hoektravee. Het rechter risaliet wordt gemarkeerd door het rechthoekige portaal, geflankeerd door pilasters met bewerkt ionisch kapiteel waarop een zware waterlijst, rechthoekig bovenlicht met afgeronde hoeken in rijk versierde omlijsting met vermenging van neorocaille-elementen. Het drie traveeën brede linker risaliet onderscheidt zich door een apart behandelde ingangstravee, verhoogd tot halsgevel met vleugelstukken. Rechthoekige portaal met groot bovenlicht in brede omlijsting. De tussenliggende traveeën met brede ateliervensters, worden verticaal geritmeerd door lisenen eindigend op composietkapitelen.

Interieur: vloeren en steunbalken van beton, kolommen van gietijzer; imposante traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1902#1579, 1902#1726 en 1903#1156.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Drukkerij Laporte & Dosse [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202530 (geraadpleegd op ).


Nationaal hoger instituut voor bouwkunde en stedebouw ()

Nationaal hoger instituut voor bouwkunst en stedenbouw. Hoekhuis van vier + één + vijf traveeën en drie bouwlagen onder leien mansardedak waarin twee dakkapellen met vleugelstukken. Art-nouveau getinte lijstgevels van gele baksteen verlevendigd met witte steen voor de decoratieve elementen, met bouwaanvraag van 1903. Arduinen plint, horizontaal accent door kordon vormende lekdrempels op tweede en door witstenen band op derde bouwlaag Versierde borstweringen op hoektravee en derde bouwlaag. Rechthoekige vensters -in grillig bewerkte omlijstingen, afwisselend omlopend op derde bouwlaag, hoektravee en deurtravee. Rechthoekige deur geflankeerd door pilasters met bewerkt ionisch kapiteel waarop een zware waterlijst, rechthoekig bovenlicht met afgeronde hoeken in rijk versierde omlijsting met vermenging van neorocaille elementen. Jaartal 1888 op gevelsteen (hoektravee) is de stichtingsdatum van de firma Laporte die het gebouw liet optrekken.

Inwendig: vloeren en steunbalken van beton, kolommen van gietijzer. Aansluitend Blindestraat nummer 2-4: tien traveeën in voortgezette stijl verticaal geritmeerd door lisenen eindigend op composietkapitelen. Apart behandelde ingangstravee verhoogd tot halsgevel met vleugelstukken. Rechthoekige deur met groot bovenlicht in brede omlijsting.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers D2, 1903, Modern Archief 20.388, dossier 1156.

Bron: DE MUNCK-MANDERYCK M., DECONINCK-STEYAERT R. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nb, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita; Manderyck, Madeleine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Drukkerij Laporte & Dosse [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4787 (geraadpleegd op ).