Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Het Wapen van den Heere
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein 3-5, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lebbeke (adrescontroles: 25-04-2008 - 28-04-2008).
  • Inventarisatie Lebbeke (geografische inventarisatie: 01-09-2000 - 31-07-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herberg 't Oud Gemeentehuis en Muzieklokaal

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wieze

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herberg "’t Oud Gemeentehuis" en "Muzieklokaal", voorheen "Het Wapen van den Heere". Herberg met vergaderzaal van de Vierschaar van de heerlijkheid Wieze-Aalst, volgens archiefdocumenten opgericht in 1783 door de heer van Wieze. Volgens het kadasterarchief werd de herberg, nog eigendom van burggraaf de Clerque-Wissocq, erfgenaam van de heren van Wieze, in 1839 uitgebreid met de vijf rechter traveeën. Een fraai gesmeed ijzeren jaaranker boven de rechter deur, voorheen op de rechter zijgeveltop, geeft dit bouwjaar ook weer. In 1847 werd het huis in twee woningen gedeeld. De herberg deed dienst als gemeentehuis tot 1871 wanneer het gemeentehuis ondergebracht werd in het nieuwe schoolhuis aan de Nieuwstraat.

Langgestrekt bakstenen gebouw ingeplant aan de oostzijde van het rechthoekige dorpsplein ten zuiden van de kerk, van dertien traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen). Verankerde, gecementeerde en witgeschilderde voorgevel op een lage zwartgeschilderde plint, bovenaan afgelijnd door een geprofileerde bepleisterde daklijst met hollijst. Geritmeerd door getoogde vensters met behouden schrijnwerk, toegevoegde arduinen dorpels en nieuwe luiken. Getoogde deuren in de eerste, zesde en dertiende travee; geblinde bovenlichten, in de zesde travee met opschrift "’t Oud gemeentehuis", in de dertiende travee "Muzieklokaal". Voor de bredere penant in de vierde travee bleef een vierkante arduinen roepsteen bewaard. Geknikte zijpuntgevels doorbroken door rechthoekige vensters. De drie vensters aan de Nieuwsraat behielden luiken. Gecementeerde achtergevel met getoogde deur en vensters, gestut door schuine steunberen bij het 18de-eeuwse gedeelte, witgeschilderd op een gepikte plint en voorzien van rechthoekige muuropeningen in het 19de-eeuwse deel.

Interieur: 18de-eeuwse herberg met tochtportaal, bewaarde balkenlaag; wit en zwart geruite tegelvloer; kelder met tongewelf en stenen trap onder opkamer in de noordoosthoek. Nieuwe doorgang naar het 19de-eeuwse gedeelte rechts met zaal, opkamer en kelder en steile zoldertrap. Bewaard dakgebint.

Bakstenen schuurtje onder pannen zadeldak op het achtererf, nu parking.

  • Vlaams ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Oost-Vlaanderen, archief.
  • Rijksarchief Gent, Archief van de schepengriffie Wieze, 42.
  • BOSMAN R. & HEYVAERT H. 1990: De geschiedenis van Wieze, Wieze, 256.
  • DEVOS P. 1982: De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, band 2, Gent, 548-550.
  • DE WIN P. & MOENS F. 1988: De "roepstenen" en "kerkpuien" in de provincie Oost-Vlaanderen, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe reeks, deel XLII, 55.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wieze

Sasbaan 2, 41, Schrovestraat 2, Wiezeplein 1-13, 2-28, Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wiezeplein

Wiezeplein (Lebbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.