Gekoppelde dorpswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lebbeke
Deelgemeente Wieze
Straat Wiezeplein
Locatie Wiezeplein 11-13, Lebbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lebbeke (adrescontroles: 25-04-2008 - 28-04-2008).
  • Inventarisatie Lebbeke (geografische inventarisatie: 01-09-2000 - 31-07-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gekoppelde woonhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wieze

Deze bescherming is geldig sinds 17-12-2012.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee woningen ingeplant op de hoek van het kerkplein en de doorsteek naar de Nieuwstraat, volgens het kadasterarchief in 1923 gebouwd door gemeentesecretaris P. Cooreman, ter vervanging van zijn hier gelegen vroegere woning en de twee linker traveeën van het kapelaanshuis (nummer 9). Nu twee gekoppelde woningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder leien zadel- en schilddak. Opgetrokken uit baksteen op een plint van hardsteen en afgewerkt met een bakstenen boogfries onder de houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen met nieuw schrijnwerk. Zijgevel met aanbouw onder plat dak. Aansluitende blinde bakstenen tuinmuur onder pannen ezelsrug van de diepe achterliggende tuin grenzend aan de openbare weg (tot Wiezeplein nummer 1).

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wieze

Sasbaan 2, 41, Schrovestraat 2, Wiezeplein 1-13, 2-28, Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wiezeplein

Wiezeplein (Lebbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.