Pastorie Sint-Antoniusparochie Balgerhoeke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Pastoor Bontestraat
Locatie Pastoor Bontestraat 6, Eeklo (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Eeklo (adrescontroles: 05-06-2008 - 05-07-2008).
  • Inventarisatie Eeklo (geografische inventarisatie: 01-05-2001 - 31-05-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Antoniusparochie Balgerhoeke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie van de Sint-Antoniusparochie van Balgerhoeke. Gebouwd naar ontwerp van architect Geirnaert van 1913 op grond geschonken door D. Standaert die ook de grond schonk waarop de parochiekerk gebouwd werd. Sterk beschadigd bij bombardementen in 1940.

Vrijstaande, sobere bakstenen woning met ommuurde tuin, ingeplant ten noordoosten van de kerk, een geplaveid pad aan de achtertuin verbindt de pastorie met de kerk. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met dakruitertje. Getrapte zijpuntgevels. Naar het noorden gerichte geelbakstenen lijstgevel met sierankers en afgelijnd met baksteenfries. Getoogde muuropeningen in omlijsting van rode baksteen met vernieuwd schrijnwerk, vensters op arduinen dorpels. Venster links naast de deur opgevat als drielicht.

  • Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pastoor Bontestraat

Pastoor Bontestraat (Eeklo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.