Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Pastoor Bontestraat
Locatie Pastoor Bontestraat 19, Eeklo (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Eeklo (adrescontroles: 05-06-2008 - 05-07-2008).
  • Inventarisatie Eeklo (geografische inventarisatie: 01-05-2001 - 31-05-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve met erf en bedrijfsgebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

Beschrijving

De hoeve van het regionaal kenmerkende type met losstaande bestanddelen omvat een naar het zuiden en de straat gericht boerenhuis en verscheidene bakstenen bedrijfsgebouwen, de koeienstallen haaks achter het woonhuis werden na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd. Het boerenerf met boomgaard aan de straatkant is afgesloten door een meidoornhaag en een recent ijzeren hek. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.

Het boerenhuis van vijf traveeën breed en één bouwlaag hoog onder een zadeldak met rode dakpannen, dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw. De verankerde bakstenen gevels zijn witgeschilderd op een gepikte plint, de traditioneel naar het zuiden gerichte voorgevel wordt afgelijnd door een daklijstje. De bewaarde houten rechthoekige deur is gevat in een grijs geschilderde omlijsting met neuten. De rechthoekige vensters zijn naderhand vervangen door houten T-ramen en worden afgesloten door houten persiennes, groen en wit geschilderd. De witgeschilderde rechterzijgevel bewaart het aandak met muurvlechtingen, in de linkerzijgevel zijn slechts vage sporen van muurvlechtingen te zien. In de geveltoppen zit een rechthoekige venster met een houten kozijn, afgesloten door groen geschilderde luiken. In de noordoosthoek van het huis bevindt zich een kelder met opkamer, met twee getraliede keldervenstertjes en twee opkamervensters in de achtergevel. Eén venster van de keuken met een houten kozijn is versterkt met diefijzers.

Binnenshuis bevinden zich aan de voorzijde drie kamers. De enkelvoudige balklaag is witgeschilderd. De oorspronkelijke tegelvloer is nog bewaard onder de recente vloerbekleding, grijze plavuizen in de smalle linkerkamer en rode in de andere kamers. In het huis zijn verschillende oude, witgeverfde deuren, opgeklampte deuren en paneeldeuren, bewaard gebleven. De eerste kamer, links van de voordeur, is een smalle woonkamer met één venster in de voorgevel, die grotendeels aangepast werd en voorzien van een verlaagd plafond. De beide andere kamers aan de voorzijde hebben interessante schouwen. De eerste kamer bevat een grote schouw met geprofileerde wit geschilderde bordenlijst en eveneens geschilderde planken op de schoorstenen, met links ervan een witgeschilderde vaste kast en rechts een deur naar de ernaast gelegen kamer. De stookplaats van de schouw is nog gedeeltelijk bekleed met groen en bruin geglazuurde ceramische tegeltjes in dambordpatroon. De kamer ernaast heeft een tegen de zijmuur gebouwde betegelde schouw met schouwlijst en schoorstenen voorzien van gecanneleerde beplanking. Blauw-witte tegels met landelijke taferelen, figuratieve voorstellingen, bootjes en spin als hoekmotieven zijn geplaatst tegen de stookplaats en de boezem. De haardwand van de schouw heeft tevens een paars gevlamde rand.

Achter de rechterkamer, in de noordoosthoek van het huis leidt een met gesinterde bakstenen gemetste trap naar de opkamer, nu ingericht als badkamer. Ernaast biedt een gebogen deurtje toegang tot de tweedelige gewelfde kelder in de richting van de zijgevel.

Links achter het woonhuis zijn in een bakstenen gebouwtje onder een zadeldak met pannen de varkensstallen ondergebracht met roodgeschilderde staldeurtjes. Bijzonder is de naar het woonhuis gerichte oostgevel, in de geveltop afgewerkt met houten beplanking en voorzien van kattengat en uilengat.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2002

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Pastoor Bontestraat

Pastoor Bontestraat (Eeklo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.