erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
47964
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47964
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve samen met het Groot Goed (Bus 1) behorend tot het Rijke Gasthuis en later het OCMW van Gent. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw. Het gebied rond het latere Groot Goed was aanvankelijk woeste grond behorend tot het grafelijk domein, later zogenaamd Aalschoot. Dit uitgestrekte grafelijke bos bevatte het noordelijk deel van Eeklo, Kaprijke en delen van Lembeke en Oosteeklo. Reeds in de eerste helft van de 13de eeuw was het bos omgevormd tot heide. In 1241 verkochten gravin Johanna van Constantinopel en Thomas van Savoye woestinen gelegen te Aalschoot in Eeklo aan het Rijke Gashuis, of het gasthuis van Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarie, in Gent. De hoeve, later bekend als het "Groot Goed" is als uitbatingcentrum gekend vanaf het midden van de 13de eeuw. Het oudst bewaarde pachtcontract dateert van juli 1411. In het begin van de 17de eeuw werd het Rijke Gasthuis in Gent omgevormd tot benedictinessenklooster en de leprozerie in Gent in gebruik genomen voor de Arme scholen. In 1626 werd bij verkaveling tussen het Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarie en het godshuis der Arme scholen in Gent, het Groot Goed toegewezen aan het godshuis der Arme scholen. Eind 18de eeuw, tijdens de Franse bezetting en de secularisatie van de godshuizen komt het goed onder Burgerlijke Godshuizen in Gent, later gewijzigd tot Commissie van openbare onderstand en tenslotte in 1977 tot het OCMW. In 2002 werd de hoeve verkocht aan een particulier. Het vermoedelijk 18de-eeuwse boerenhuis, met zijn intact bewaard gebleven interieur, werd in het daaropvolgende jaar gesloopt.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47964 (Geraadpleegd op 01-03-2021)