Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat 99, Eeklo (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Eeklo (adrescontroles: 05-06-2008 - 05-07-2008).
  • Inventarisatie Eeklo (geografische inventarisatie: 01-05-2001 - 31-05-2002).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiehoeven
Datering18de eeuw

Beschrijving

Voormalige hoeve samen met het Groot Goed (Bus 1) behorend tot het Rijke Gasthuis en later het OCMW van Gent. Geschiedenis opklimmend tot de 13de eeuw. Het gebied rond het latere Groot Goed was aanvankelijk woeste grond behorend tot het grafelijk domein, later zogenaamd Aalschoot. Dit uitgestrekte grafelijke bos bevatte het noordelijk deel van Eeklo, Kaprijke en delen van Lembeke en Oosteeklo. Reeds in de eerste helft van de 13de eeuw was het bos omgevormd tot heide. In 1241 verkochten gravin Johanna van Constantinopel en Thomas van Savoye woestinen gelegen te Aalschoot in Eeklo aan het Rijke Gashuis, of het gasthuis van Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarie, in Gent. De hoeve, later bekend als het "Groot Goed" is als uitbatingcentrum gekend vanaf het midden van de 13de eeuw. Het oudst bewaarde pachtcontract dateert van juli 1411. In het begin van de 17de eeuw werd het Rijke Gasthuis in Gent omgevormd tot benedictinessenklooster en de leprozerie in Gent in gebruik genomen voor de Arme scholen. In 1626 werd bij verkaveling tussen het Onze-Lieve-Vrouw ter Lazarie en het godshuis der Arme scholen in Gent, het Groot Goed toegewezen aan het godshuis der Arme scholen. Eind 18de eeuw, tijdens de Franse bezetting en de secularisatie van de godshuizen komt het goed onder Burgerlijke Godshuizen in Gent, later gewijzigd tot Commissie van openbare onderstand en tenslotte in 1977 tot het OCMW. In 2002 werd de hoeve verkocht aan een particulier. Het vermoedelijk 18de-eeuwse boerenhuis, met zijn intact bewaard gebleven interieur, werd in het daaropvolgende jaar gesloopt.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Eeklo

Eeklo (Eeklo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.