erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
47966
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47966
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

De voormalige hoeve van het regionaal kenmerkende type met losstaande bestanddelen omvat een naar het oosten en de straat gericht boerenhuis en ernaast een dwarsschuur, reeds opgetekend op de kaart van de Ferraris van 1771-1778. Boerenerf met boomgaard aan de straatkant, afgesloten door een meidoornhaag en een ijzeren hek aan betonnen pijlers.

Het boerenhuis van vijf traveeën breed en één bouwlaag hoog onder een zadeldak met rode dakpannen, dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen gevels, witgeschilderd op een gepikte plint. Voorgevel met dubbelhuisopstand, afgelijnd door een eenvoudig hoofdgestel. Rechthoekige deur en vensters, met groengeschilderde persiennes. Witgeschilderde rechterzijgevel met rondbogig zoldervenster, linkerzijgevel later vernieuwd. In de geveltoppen zit een rechthoekig venster met een houten kozijn, afgesloten door groen geschilderde luiken.

Bakhuis, achter het huis, en de bakstenen dwarsschuur met roodgeschilderd houtwerk, ten zuiden naast het huis, daterend van heropbouw na oorlog.

De hoeve is gesloopt in 2006.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47966 (Geraadpleegd op 25-02-2021)