erfgoedobject

Witte Huis

bouwkundig element
ID
47984
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47984

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voorheen zogenaamd "Witte Huis". Oorspronkelijk twee huizen, opgetrokken vlak na de aanleg van de steenweg in 1840 door J.B. Cornelis. Reeds in 1845 aangekocht door Jan Baptist Neelemans en aangepast tot één grote woning. Op de ernaast gelegen gronden, ten noorden, op de hoek met de Raverschootstraat, richtte hij in 1847 een weverij op. Enkele jaren later werd het huis nagenoeg volledig vernieuwd tot zijn huidig voorkomen. De werken waren voltooid in 1854. In 1893 werd het huis eigendom van zijn zoon Edouard, geschiedschrijver van Eeklo, politicus en burgemeester van Eeklo in 1822-1884. Hij schonk een gedeelte van de tuin ten zuiden van het huis voor de oprichting van een arme klarenklooster. In 1895 kocht August Van Damme de noordelijke helft van het huis van E. Neelemans en vijf jaar later ook de andere helft van zijn weduwe. August Van Damme bouwde een nieuwe weverij uit, achter het huis en ten zuiden ervan.

In 1982 werd het zogenaamd "Witte Huis" door de stad Eeklo aangekocht en in gebruik genomen als politiekantoor, in een deel van de achtergelegen bedrijfsgebouwen werden de stedelijke technische diensten ondergebracht. Slechts een deel van de grote weverij bleef behouden in de huidige Kringloopwinkel (nummer 30). Oorspronkelijk zeer ruime woning van elf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder schilddak. Gepleisterde en geschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand. Door middel van lijsten duidelijk afgelijnde bouwlagen. Imitatiebanden op de begane grond. Rondboogvormige benedenvensters en rechthoekige bovenvensters in geriemde omlijstingen. Arduinen balkon op dito consoles boven de middendeur.

  • DE SMET E., Ook Eeklo heeft zijn "wit huis", in Ons Meetjesland, 1984, XVII, 1, p. 44-48.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Witte Huis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47984 (Geraadpleegd op 26-02-2021)