Watertoren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Peperstraat
Locatie Peperstraat zonder nummer, Eeklo (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Eeklo (adrescontroles: 05-06-2008 - 05-07-2008).
  • Inventarisatie Eeklo (geografische inventarisatie: 01-05-2001 - 31-05-2002).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Watertoren

Deze bescherming is geldig sinds 30-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Watertoren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiewatertorens
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

De zuilvormige watertoren van 600 m² werd opgetrokken in 1937-38, vermoedelijk naar ontwerp van ingenieur M. Roels. Het plan van 26.02.1937 is opgemaakt door de eigen administratie van de Nationale Maatschappij van Waterleidingen. Het plan is ondertekend door de toenmalige algemeen bestuurder en adjunct-algemeen bestuurder, en door 'den ingenieur' M. Roels die derhalve mogelijk instond voor het ontwerp van deze toren. (Brussel, Archief Vlaamse Maatschappij v. Watervoorziening). Verbouwd in 1973 waarbij een aantal decoratieve elementen (onder meer bekroning aan kuip) verwijderd werden.

Watertoren van 35 meter hoog, op gesloten voet met licht uitkragende kuip, betonconstructie omgeven door baksteenmetselwerk. De verticale lijn wordt geaccentueerd door de smalle rechthoekige vensters gevat in gecementeerde pseudo-ribben, en halfronde pilasters. Van dit watertorentype zouden - aldus Van Craenenbroeck - er slechts vier in België voorkomen. Deze auteur rangschikt deze toren bij het type C2.

  • Brussel, Archief Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
  • VAN CRAENENBROECK W., Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België. Brussel, NAVEWA / Gemeentekrediet, 1991.

Bron: -

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Eeklo

Eeklo (Eeklo)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.