Teksten van Brouwerij de Half Maan

Brouwerij de Half Maan (2017)

Voormalige brouwerij "de Half Maan", in 1551 door Gilbert Van Schoonbeke gebouwd, en in 1729 en 1763 verbouwd met toevoeging van een hardstenen poortomlijsting in laat-barokstijl. Het complex was lange tijd in gebruik als voorname patriciërswoning, maar onderging in 1952 een grondige restauratie tot kantoorgebouw in opdracht van de nv Bunge. Ingenieur-architect Jan De Braey tekende in 1951 het ontwerp voor deze ingreep, die het ontpleisteren en herstellen van het gevelparement inhield, met een gedeeltelijke reconstructie van de oorspronkelijke ordonnantie (vier rechter traveeën), en toevoeging van dakkapellen. De overdekte binnenplaats werd opnieuw opengelegd, en het interieur kreeg een nieuwe indeling.

Zeer breed dubbelhuis met lijstgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl op zandstenen sokkel; twaalf + acht traveeën en twee bouwlagen onder steile zadeldaken (leien). Aangepaste, rechthoekige vensteropeningen met kwartholle negblokken, geprofileerde waterlijsten en wigvormige ontlastingssystemen, op de begane grond betralied, op de bovenverdieping met lekdrempels. Speklagen in het verlengde van de bovendorpel en de voormalige onder- en tussendorpels, en kwarthol geprofileerde zandstenen plint. Muurankers, met gekrulde spie op benedenverdieping, en steigergaten onder de latere houten gootlijst waaronder kwartholle stenen kroonlijst. Vernieuwde dakkapellen. Fraaie laat-barokke poortomlijsting uit blauwe hardsteen, te dateren in het tweede kwart van de 18de eeuw met eenvoudige, geprofileerde dagkanten, brede boog, voluutvormige sleutel en imposten ter hoogte van het middenkalf. Houten vleugeldeur en vensterschrijnwerk.

Gerestaureerde binnenkoer, waarin later aangepaste hardstenen pomp.

Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#29392; foto's FOTO-OF#5064 en FOTO-OF#5068.


Bron: -
Auteurs:  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 2017


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Brouwerij de Half Maan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202622 (geraadpleegd op 14-05-2021)


Brouwerij de Half Maan (1979)

Eertijds de brouwerij zogenaamd "de Half Maan", in 1551 door Gilbert Van Schoonbeke gebouwd, in 1729 en 1763 grondig verbouwd, waarbij 16de-eeuwse ordonnantie verloren ging; omstreeks 1950 gerestaureerd; lange tijd gebruikt als voorname patriciërswoning, momenteel kantoorgebouw.

Zeer breed dubbelhuis met lijstgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl op zandstenen sokkel; twaalf + acht traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (leien). Aangepaste, rechthoekige vensteropeningen met kwartholle negblokken, geprofileerde waterlijsten en wigvormige ontlastingssystemen, op de begane grond betralied, op de bovenverdieping lekdrempels. Speklagen in het verlengde van de bovendorpel en de voormalige onder- en tussendorpels. Muurankers, met gekrulde spie op benedenverdieping, en steigergaten onder de latere houten gootlijst waaronder kwartholle stenen kroonlijst. Vernieuwde dakkapellen. Fraaie poortomlijsting (18de eeuw) van blauwe hardsteen met eenvoudige, geprofileerde dagkanten, brede boog, voluutvormige sleutel en imposten ter hoogte van het middenkalf.

Gerestaureerde binnenkoer, waarin later aangepaste hardstenen pomp.

Stadsarchief Antwerpen, foto's FOTO-OF#5064 en FOTO-OF#5068.


Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.
Auteurs:  Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet; Steyaert, Rita: Brouwerij de Half Maan [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4810 (geraadpleegd op 14-05-2021)