erfgoedobject

Poort augustijnenklooster

bouwkundig element
ID
48256
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48256
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Poort aan het domein van de "Christelijke mutualiteit". Deze poort leidde oorspronkelijk naar de tuinen en dienstgebouwen van het verdwenen augustijnenklooster. De paters augustijnen kwamen zich in 1626 in Dendermonde vestigen en middelbaar onderwijs geven, sinds 1628 bewoonden ze het huis "den grooten lombaert" op de hoek van de Dijkstraat en de Bogaerdstraat. Ze mochten de kapel van het gasthuis van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Dijkpoort als kloosterkapel gebruiken. Rond 1667-1668 werden de kloostergebouwen vernieuwd. Begin 1797 werden de paters door de Franse bezetter uit hun klooster gezet, een jaar later werden de gebouwen verkocht en gedeeltelijk afgebroken. Dendermonds burgemeester Pierre-François verwierf de gebouwen in 1805, in de eerste helft van de 19de eeuw werden ze omgevormd tot een gesticht voor ouderlingen. Het college van de augustijnen werd in 1813 vervangen door een lyceum, nadien kwam er een kosteloze gemeenteschool, waartoe de poort de enige toegang vormde. In 1884 werd op een deel van het voormalige klooster- en collegedomein een academie voor schone kunsten opgericht met daarnaast een stadslagere jongens- en meisjesschool. Na de brand van 1914 werd de school grotendeels herbouwd. De poort is gelegen aan de oever van de Dender en gaf in het begin van de 20ste eeuw toegang tot de Dendermondse binnenhaven. Poort in laatbarokstijl vermoedelijk gebouwd op het einde van de 17de of in de eerste helft van de 18de eeuw. Arduinen poort met onversierde poortstijlen met afgeschuinde hoeken. Licht gedrukte korfboogvormige opening met bossage omlijsting, tussen met lijstwerk geprofileerde imposten. Hoofdgestel bestaande uit geprofileerde architraaf, een vlakke fries en een rechte kroonlijst, inspringend op de uiteinden. Hoofdgestel gedragen door vlakke pilasters op lage geprofileerde plint, met onversierde schacht en geprofileerd lijstkapiteel. Nieuw houtwerk.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • STROOBANTS A., De poort van het gewezen Augustijnenklooster te Dendermonde, in Cronycke, 1985, 1.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 27.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Poort augustijnenklooster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48256 (Geraadpleegd op 25-06-2021)