erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
48263
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48263

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Sober burgerhuis met vroeg 19de-eeuwse gevel en wellicht nog oudere kern (voorheen een afzonderlijk rijhuis nummer 9, nu gevoegd bij het hoekhuis nummer 5-7). Het stadsbestuur kocht de grond aan in 1612, de bestaande woning werd door de stadsbouwmeester vervangen in 1651. Naast de woning bevond zich een nu in onbruik geraakte watergang, waartoe de rechterdeur toegang geeft.

Rijhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Gecementeerde lijstgevel op vernieuwde blauwe hardstenen plint. Registers van rechthoekige bovenvensters gevat in vlakke gecementeerde omlijsting met oren en siersluitsteen, op cordonlijst en voorzien van lage decoratieve ijzeren leuningen. Vernieuwd houtwerk. Tot venster aangepaste deuropening, gevat in natuurstenen omlijsting met pilasters en onversierd hoofdgestel. Verweerd wapenschildje van Dendermonde boven rechterdeur van vroegere watergang. Smalle muurdam van zandstenen blokken tussen beide deuren.

  • BOSTEELS K., De brandbestrijding te Dendermonde vroeger en nu, Dendermonde, 1990, p. 13, 32.
  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard: bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 27.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48263 (Geraadpleegd op )