erfgoedobject

Burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 48305   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48305

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Burgerhuis, gebouwd tussen 1881 en 1890. Het gebouw bevond zich binnen een straal van 380 meter rond de stadsvesting waarbinnen om strategische redenen enkel in hout mocht worden gebouwd. In 1914 gaf de militaire overheid het bevel de meeste houten panden aan het Statieplein te slopen, enkel dit gebouw ontsprong de dans omwille van de westelijke ligging. Het huis is thans opgedeeld in twee, de rechterhelft (nummer 30) werd in de jaren 1990 gerenoveerd. Breedhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak met kunstleien (nummer 32) en mechanische pannen (nummer 30). Gevel nummer 32 verbouwd in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 30 met groen geschilderde lijstgevel onder houten kroonlijst op consoles. Centraal dakvenster onder puntgeveltje. Gevel geritmeerd door smalle lisenen, voorzien van rechthoekige bovenvensters, panelen met Lodewijk XVI-motieven op de borstwering. Pui volledig gewijzigd.

  • STROOBANTS A., Door het vuur gespaard. Bouwkundige resten van het vooroorlogse Dendermonde, Dendermonde, 1999, p. 29.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48305 (Geraadpleegd op 07-06-2020)