erfgoedobject

Gemeenteschool

bouwkundig element
ID: 48362   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48362

Beschrijving

Voormalige gemeenteschool voor jongens, daarna openbare bibliotheek. Volgens het stadsarchief gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect Julien Verschelden (Gent) uit 1926, onder leiding van architect Frans Van Severen (Dendermonde). Nieuwbouw gerealiseerd ter vervanging van de verouderde 19de-eeuwse gemeenteschool in de Bevrijdingslaan, waarvan de schoollokalen in 1934 werden verkocht.

Nieuwe gemeentelijke jongensschool in 1941-'1942 met één klas uitgebreid op basis van de plannen van architect Van Severen (Dendermonde) gedateerd 1937.

Voormalig schoolgebouw haaks op de straat ingeplant, ten oosten uitgevend op een volledig ommuurde geplaveide speelplaats en aan de straat afgesloten door hoge muur met poortdoorgang.

Hoofdvolume met vroegere klaslokalen, in lichtrode bakstenen, onder houten kroonlijst op modillons en markant schilddak in eternietleien met nokbekroning; gecementeerde plint. Typische grote rechthoekige muuropeningen met deels bewaard houtwerk, verbonden door witgeschilderde gecementeerde banden en doorgetrokken bovendorpel. Centrale toegang, thans verbouwd, met jaartalsteen "ANNO / + / 1930" onder luifel, geflankeerd door risalieten onder verspringende kroonlijst en dito bedaking onder hogere nok, tevens nokverhoging op de hoeken. Achtergevel gekenmerkt door lager centraal gedeelte tussen hoger opgetrokken hoekvolumes. Blinde zuidelijke gevel met verweerde oprichtingssteen. Hoge straatmuur met art-deco-inslag, met dezelfde vormgeving van rode bakstenen en banden als hoofdgebouw, vanaf ijzeren poortdoorgang onder een betonnen luifel. Tevens muur aan noordzijde met aansluitende overdekte speelplaats gekenmerkt door betonnen plat dak op ijzeren zuilen.

Gebouwen inmiddels gesloopt en vervangen door L-vormige nieuwbouw met sociale woningen van de sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn en gemeentelijke openbare bibliotheek plechtig geopend op 19 april 2008.

  • Stadsarchief Dendermonde, Documentatiemappen, Appels, 623: scholen.
  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Appels, A.551: 861.2 : Openbare werken aanbouw jongensschool (1926-1930; 1937).

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48362 (Geraadpleegd op 19-02-2020)