erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 48419   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48419

Beschrijving

Ensemble van vier burgerhuizen, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1936. Voortuintjes afgezet met geschilderde, betonnen afsluitingen. Enkelhuizen van twee bouwlagen (met dakverdieping) en twee traveeën, opgetrokken volgens spiegelbeeldschema. Voorgevel in oranje baksteenbouw op de bovenste verdieping onderbroken door twee dakschilden bekleed met groene pannen en met uitgespaarde gekoppelde venstertjes van de dakverdieping. Lijstgevel op plint in roodbruine baksteen, verlevendigd door decoratief metselwerk zoals horizontale banden ter hoogte van de verdieping en overhoekse uitbouwen tussen beneden- en bovenverdieping. Liggende rechthoekige openingen onder strek met grotendeels vernieuwd houtwerk. Smalle deurtraveeën met dieper gelegen toegangsdeuren onder betonnen luifel. Centrale gekoppelde voordeuren met verticaal markerende band en venstertjes met driehoekige luifel op de bovenverdieping. Bewaarde voordeuren bij nummer 192 en nummer 194.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001

Aanvullende informatie

Het linker huis van een ensemble van vier burgerhuizen werd verbouwd met verlies van erfgoedwaarde. De betonnen afsluiting van het voortuintje werd reeds eerder vervangen.

Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 08-08-2019

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48419 (Geraadpleegd op 12-08-2020)