erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 48420   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48420

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve van het semi-gesloten type, gelegen aan de zuidzijde van de straat. Huidige gebouwen voornamelijk daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw doch deels teruggaand op een in oorsprong kleinere en oudere hoeve van de familie Van Damme. Weergegeven op het primitief kadasterplan (1816) en toen bestaand uit een dwars op de straat gelegen boerenhuis ten westen en een landgebouw ten noorden aan de straatkant. Volgens het kadasterarchief liet Pierre Van Damme in 1844 het boerenhuis uitbreiden met een klein dwars volume aan de zuidzijde van het erf. Landbouwer Jean Baptiste Van Damme, breidde de hoeve in 1854 uit met L-vormige stallingen aan de zuid- en oostzijde van het erf en liet in datzelfde jaar de schuur aan de westzijde vergroten met een "moulin à manège". In 1879 werd het boerenhuis vergroot (deels vernieuwd?) en een gedeelte van de schuur afgebroken (vermoedelijk het molengedeelte) door Jean Baptiste Van Damme. In 1930 verkocht de familie Van Damme de hoeve aan landbouwer Carolus De Cock.

Hoevegebouwen gelegen rondom een deels verhard erf met mestvaalt in de noordwesthoek. Oude boomgaard achter het boerenhuis. Gekasseide oprit en toegang tot het erf met poortdoorgang onder pannen zadeldak; ijzeren toegangshek opgehangen aan de naastgelegen landgebouwen Boerenhuis met tweede helft 19de-eeuws voorkomen aan de westzijde van het erf. Dubbelhuis van vijf traveeën onder een zadeldak bedekt met kunstleien. Beraapte en verankerde baksteenbouw op een gecementeerde plint. Rechthoekige openingen in wit- of blauwgeschilderde omlijstingen. Getraliede vensters in de achtergevel. Deels bewaard houtwerk (uitgezonderd in voorgevel), voordeur uit de jaren 1930-1940. Noordelijke zijgevel met twee rechthoekige zoldervensters en gedichte kelderopening. Aanleunend volume onder laag hellend lessenaarsdak tegen de zuidelijke zijgevel, aan de achtergevelzijde eveneens voorzien van getraliede vensters.

Interieur. Tegelvloeren en tegellambrisering uit het midden van de 20ste eeuw. Voormalige beste kamer (huidige slaapkamer) met houten consoleschouw met marmerimitatie. Verwijderde, doch nog steeds in de woning bewaarde handgeschilderde, "Delftse" tegels afkomstig van de plint in de keuken. Bewaarde, 19de-eeuwse paneeldeuren. Steile houten steektrap naar de zolder. Behouden dakconstructie, mogelijk met oud recuperatiemateriaal.

Aan de straatkant (noordzijde van het erf) gelegen voormalige dwarsschuur zie gedichte poort met houten latei aan straatkant. Verankerde baksteenbouw onder een zadeldak bedekt met pannen. Getrapte, bakstenen daklijst. Rechthoekige openingen onder houten lateien met geschilderd houtwerk. Erfgevel met centrale poort en laadopening onder de dakrand. Oostelijke zijgevel met halfronde en ronde verluchtingsgaten in de geveltop. Aan de zuid- en oostzijde van het erf gelegen lage stalvleugels in verankerde baksteenbouw onder deels overstekende, pannen zadeldaken, van 1854. Stalling aan de oostzijde van het erf met geïncorporeerde remise. Staldeuren en kleine stalvensters met houten latei. Erfgevel van de stalling aan de zuidzijde van het erf met twee halfronde venstertjes en een spitsboogvormige nis in bakstenen omlijsting; woongedeelte in de rechterhelft (1844?). Houten gevelkapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld opgehangen tussen de rechthoekige vensters in blauwgeschilderde omlijstingen.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48420 (Geraadpleegd op 12-08-2020)