erfgoedobject

Klein Moleken

bouwkundig element
ID: 48421   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48421

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Klein Moleken
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Molenromp van het zogenaamde Klein Moleken, sinds 1932 en tot op heden ook Dokkersmolen genaamd, en bijhorend voormalig molenaarshuis, gelegen aan hoek Smeyskensstraat.

Ronde stenen korenwindmolen gebouwd in 1855 door mulder Judocus van Pollaert. Vrij kleine stellingmolen waarvan de houten gaanderij later verdween. Na de verkoop in 1875 aan P.J. De Man-Rollier terug in het bezit gekomen van Joos Van Pollaert die de molen in 1889 liet verbouwen. In 1905 geërfd door een aantal van zijn kinderen. Zij verkochten de molen in 1907 aan hun broer Ludovicus Van Pollaert die de uitbating van de molen voortzette. Molenkap en wieken verwijderd in 1925.

Verder ontmantelde molen met een verdieping verlaagd en in 1932 omgevormd tot mechanische maalderij. Bijhorend molenaarshuis, teruggaand op een helft van een woning die al werd aangegeven op het primitief kadasterplan van 1816, vergroot en hoger opgetrokken, en aanbouw tegen de molen van een stalling/magazijn. In 1943 geschonken aan zoon Petrus J.A. Van Pollaert, producent van veevoeders in bijberoep. Maalderij stopgezet in 1985. De technische uitrusting werd nadien volledig verwijderd. De lege molenromp doet nu dienst als opslagruimte.

Verhard voorerf aan de straat afgesloten door een ijzeren hek tussen afsluiting van betonplaten. Ten noorden haaks op de straat ingeplant eenvoudig molenaarshuis van aanvankelijk één bouwlaag, sinds 1932 twee bouwlagen en met plat dak. Gecementeerde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen.

Achterin gelegen en parallel aan de straat gebouwd magazijn en stal, links zijdelings palend aan Smeyskensstraat. Verankerde baksteenbouw van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (golfplaten). Gewitte voorgevel met rechthoekige openingen onder houten latei; kleine vensters met luiken en twee staldeuren.

Rechts tegen de stal aanleunende en in de hoek van het voorerf staande conische bakstenen molenromp van drie bouwlagen met plat dak. Bakstenen kordonlijst boven de tweede bouwlaag. Rechthoekige inkomdeur en dito vensters met houten latei en luik aan hengsels.

  • STROOBANTS A., Gemalen en geplet. Molens en maalderijen te Dendermonde in de 19de en 20ste eeuw, Dendermonde, 2005, p. 57-58.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klein Moleken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48421 (Geraadpleegd op 12-08-2020)