Herdenkingsmonument gesneuvelden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Baasrode
Straat Scheepswerfstraat
Locatie Scheepswerfstraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herdenkingsmonument gesneuvelden

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Oorlogsmonument

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum

Beschrijving

Oorlogsmonument, beschermd monument bij MB van 04.11.2002.

In 1919 werd, ten gevolge van de omzendbrief van de Gentse provinciegouverneur Baron de Kerchove naar de gemeentebesturen, een vrijheidsboom geplant op de hoek van de toenmalige Nijverheidsstraat en de Kloosterstraat, vóór de ingang van de Zaal Olympia (Blauwe Zaal). Op 17 oktober 1919 keurde de gemeenteraad het plan en bestek goed van de Gentse beeldhouwer Emile Poncelet voor het oorlogsmonument. Het gedenkteken werd in 1920 opgericht voor de Vrijheidsboom en op 19 september plechtig onthuld door burgemeester Dr. Petrus De Boeck. Het monument werd in 1930 'versierd' door beeldhouwer Frans Crabs (Sint-Gillis-Brussel). In 1989 werd het zwaar beschadigd ten gevolge van een verkeersongeval en opnieuw in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het staat nu op een verhoogde sokkel van kasseisteen en is omgeven met een laag smeedijzeren hek.

Herdenkingsteken bestaand uit een centrale gedenkplaat, geflankeerd door twee vlakke, vierkante pijlers met kapiteel rustend op basement; bekroond door een hoofdgestel en gebogen fronton met centraal het wapenschild van Baasrode (klauwende leeuw van goud op een veld van lazuur). Op de kapitelen in late art-nouveaustijl lezen we de namen (inscriptie) van volgende steden: "Dendermonde/ Diest/ Namen/ Luik/ Den Yser/ Vise/ Haelen/ Antwerpen". Het basement draagt in art-nouveaucartouches de data 1914 en 1918 met ertussen de tekst "Hulde aan onze helden".

De voorzijde van de gedenkplaat vermeldt, onder een helm met lauriertak, "In memoriam", en daaronder in twee kolommen de namen van de gesneuvelden en onderaan "1914/ Hulde aan onze Helden/ 1918". Op de achterkant staat nog een reeks namen onder marteltuigen (zweep en boeien) met als opschrift eveneens "In memoriam". Later werden hieronder de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog toegevoegd.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • SARENS P., Baasrode. De oorlogsjaren, Baasrode, 2003, p. 93-94.
  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde 1998, p. 31-32.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Baasrode

Baasrode (Dendermonde)

omvat Opgaande linde als vredesboom Baasrode

Scheepswerfstraat zonder nummer (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.