erfgoedobject

Herdenkingsmonument gesneuvelden

bouwkundig element
ID
48467
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48467

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1919 werd, ten gevolge van de omzendbrief van de Gentse provinciegouverneur Baron de Kerchove naar de gemeentebesturen, een vrijheidsboom geplant op de hoek van de toenmalige Nijverheidsstraat en de Kloosterstraat, vóór de ingang van de Zaal Olympia (Blauwe Zaal). Op 17 oktober 1919 keurde de gemeenteraad het plan en bestek goed van de Gentse beeldhouwer Emile Poncelet voor het oorlogsmonument. Het gedenkteken werd in 1920 opgericht voor de Vrijheidsboom en op 19 september plechtig onthuld door burgemeester Dr. Petrus De Boeck. Het monument werd in 1930 'versierd' door beeldhouwer Frans Crabs (Sint-Gillis-Brussel). In 1989 werd het zwaar beschadigd ten gevolge van een verkeersongeval en opnieuw in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Het staat nu op een verhoogde sokkel van kasseisteen en is omgeven met een laag smeedijzeren hek.

Herdenkingsteken bestaand uit een centrale gedenkplaat, geflankeerd door twee vlakke, vierkante pijlers met kapiteel rustend op basement; bekroond door een hoofdgestel en gebogen fronton met centraal het wapenschild van Baasrode (klauwende leeuw van goud op een veld van lazuur). Op de kapitelen in late art-nouveaustijl lezen we de namen (inscriptie) van volgende steden: "Dendermonde/ Diest/ Namen/ Luik/ Den Yser/ Vise/ Haelen/ Antwerpen". Het basement draagt in art-nouveaucartouches de data 1914 en 1918 met ertussen de tekst "Hulde aan onze helden".

De voorzijde van de gedenkplaat vermeldt, onder een helm met lauriertak, "In memoriam", en daaronder in twee kolommen de namen van de gesneuvelden en onderaan "1914/ Hulde aan onze Helden/ 1918". Op de achterkant staat nog een reeks namen onder marteltuigen (zweep en boeien) met als opschrift eveneens "In memoriam". Later werden hieronder de gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog toegevoegd.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • SARENS P., Baasrode. De oorlogsjaren, Baasrode, 2003, p. 93-94.
  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde 1998, p. 31-32.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Opgaande linde als vredesboom

  • Is deel van
    Baasrode


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herdenkingsmonument gesneuvelden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48467 (Geraadpleegd op )