Burgerhuis met traditionele kern en rococopoort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Blauwbroekstraat
Locatie Blauwbroekstraat 1-3, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met traditionele kern en rococopoort

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: voorgevel
gelegen te Blauwbroekstraat 1-3 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 18-06-1986.

Beschrijving

Oorspronkelijk complex gebouw met een geknikte gevellijn, samengesteld uit een diephuis en een breedhuis, dat in kern opklimt tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, en tijdens het derde kwart van de 18de eeuw werd aangepast in rococostijl. Het pand telde oorspronkelijk in totaal elf traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldaken, maar werd in 1993 gesloopt op de beschermde gevel van de drie linker traveeën na. Dit restant werd vervolgens gerestaureerd of heropgebouwd, en geïncorporeerd in een nieuwbouw kantoor- en wooncomplex dat het hoekperceel beslaat van Brouwersvliet, Kriekenstraat en Blauwbroekstraat. Opdrachtgever was de Sociale Dienst van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) Antwerpen, ontwerpers de architecten Paul Van de Poel, Jan Florizoone, Bart Verheyen en Inneke Van Couteren.

Het restant van het oorspronkelijk langgerekte, geknikte gebouw bestaat uit de traditionele trapgevel van twee traveeën uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, en het daarbij aanleunende poortrisaliet in rococostijl uit het derde kwart van de 18de eeuw. De gesloopte acht traveeën, waarvan de laatste twee hoger waren opgetrokken, beantwoordden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit de plint, twee registers van rechthoekige vensters en een geprofileerde daklijst. Muurankers ter hoogte van de balkenlaag tussen begane grond en eerste verdieping wezen ook hier wellicht op een traditionele kern.

Gerestaureerde, deels gereconstrueerde trapgevel (zes treden en topstuk) in traditionele bak- en zandsteenstijl, met een plint en speklagen, de aangepaste kozijnen voorzien van kwartholle negblokken en een wigvormige ontlasting. Tweeledige geveltop, waarvan de eerste geleding wordt geopend door een drielicht met hoger middenluik, en de tweede door een rechthoekig venstertje, met waterlijsten. Het oorspronkelijke, overhoekse topstuk werd niet gereconstrueerd, evenmin als de muurankers met gekrulde spie. De resterende travee van het breedhuis wordt gemarkeerd door een schouderboogpoort met aansluitend paneel en rechthoekig bovenvenster, het geheel opgevat als frontispice, gevat in omlijstingen uit blauwe hardsteen. Kwarthol geprofileerde poortomlijsting met imposten en rocaillesleutel, onder een gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden. De sluitsteen krijgt en verlengstuk in het eveneens rocaillevormige topstuk van de houten deurmakelaar. Bovenvenster in geriemde schouderboogomlijsting met oren rocaillesleutel en geprofileerde lekdrempel.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#931038.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blauwbroekstraat

Blauwbroekstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.