erfgoedobject

Herberg de Croone

bouwkundig element
ID
48516
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48516
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Herberg "de Croone" volgens de literatuur reeds vermeld in 1668, en wellicht geïnspireerd op de in 1561 genoteerde landsnaam "de Croone". Herberg "de Croone" in het derde kwart van de 18de eeuw vermeld als eigendom van Van Goethem. Wellicht in de 19de eeuw ook vergaderplaats voor de gemeenteraad van Grembergen. Circa 1840 aangekocht door het gemeentebestuur van Grembergen om op het terrein, rechts en erachter, een gemeentehuis en een schoolgebouw op te richten. Tot sloop begin 21ste eeuw als café gebruikt. Eenvoudig dorpshuis van anderhalve bouwlaag en vijf traveeën onder mank pannen zadeldak, door afbraak in 1960 van vroeger gemeentehuis van 1841-1842 rechts, thans deels vrijstaand. Aanvankelijk éénlaags volume, zie sporen van muurvlechtingen en gedichte oculi in linkerzijgevel, wellicht in de 19de eeuw met halve bouwlaag verhoogd. Sobere verankerde geschilderde en deels beraapte baksteenbouw op een groengeschilderde plint, met gevelhoge liseen rechts als rest van het verdwenen gemeentehuis.

Rechthoekige kleine vensters gevat in een vlakke omlijsting op de bovenverdieping, verbreed op de begane grond. Centrale toegang tot de gelagzaal eveneens vlak omlijst.

Gesloopt tijdens het onderzoek.

  • Stadsarchief Dendermonde, Oud gemeentearchief Grembergen, nr. 513.
  • STROOBANTS A., Dendermonde. Gemeentehuizen, in Open Monumentendag Dendermonde, Dendermonde, 1995.
  • WERKGROEP GESCHIEDENIS GREMBERGEN, Het oude Grembergen in beeld, Nieuwkerken-Waas, 1998, p. 66-69.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herberg de Croone [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48516 (Geraadpleegd op )