erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
48550
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48550
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vroeger gekend als "Pottershof". Hoeve met bijna gesloten aanleg rond verhard erf, aan de straat afgesloten door nieuw ijzeren hekwerk; ouder ijzeren hek tussen bakstenen pijlers ten zuidoosten. Volgens de literatuur opgetrokken in 1760 en rond de Franse Revolutie bewoond door Catharina Roggeman. Later eigendom van de familie Van Cauwenberghe. Plattegrond kadastraal tot op heden ongewijzigd gebleven, maar volgens bouwsporen gebeurden kleine verbouwingen in 19de en 20ste eeuw.

Zuidelijk georiënteerd boerenhuis met T-vormige plattegrond in het midden van het erf, van vijf traveeën en één bouwlaag onder vernieuwd zadeldak (kunstleien). Beraapte bakstenen erfgevel op gecementeerde plint met breuksteenimitatie. Drie rechthoekige vensteropeningen en twee deuropeningen met bovenlichten gevat in vlakke beschilderde omlijstingen; linkerdeur met verzorgd hout- en smeedwerk uit het interbellum. Bakstenen achteraanbouw op gecementeerde plint, met onder meer twee rechthoekige vensters in omlijsting van natuurstenen negblokken, eertijds met kruiskozijnen.

Ten zuiden, deels verbouwde L-vormige verankerde bakstenen stal- en schuurvleugel onder zadeldak (golfplaten) met rechthoekige wit en groen geschilderde deuren en poorten, ingeplant tegenover het boerenhuis.

Aanhorigheid aan de straat omgevormd tot wagenhuis. Jonger bedrijfsgebouw ten noordwesten.

  • WERKGROEP GESCHIEDENIS GREMBERGEN, Het oude Grembergen in beeld, Nieuwkerken-Waas, 1998, p. 34.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48550 (Geraadpleegd op )