erfgoedobject

Boerenwoning

bouwkundig element
ID
48559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48559
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Achterin haaks op de straat ingeplant boerenhuis. Volgens het Land- en Kaartboek van Grembergen van 1772-1783 in kern minstens opklimmend tot het laatste kwart van de 18de eeuw en gekend als hoeve van Jan. Bapt. de Nys. Volume haast ongewijzigd gebleven tot op heden, met uitzondering van de afbraak van de vanouds aangebouwde schuur ten westen van de woning.

Boerenhuis met typische opbouw van vier traveeën en één bouwlaag onder mank pannen zadeldak. Gecementeerde verankerde erfgevel met schijnvoegen onder daklijst en houten dakgoot. Rechthoekige beluikte vensters onder houten latei met luikklemmen. Centrale rondboogdeur onder getoogd druiplijstje op imposten en met siersluitsteen. Schrijnwerk evenals siercementering uit het interbellum. Heropgemetste linkerzijpuntgevel.

Interieur. Oorspronkelijke binnenindeling met centrale gang met tochtportaal en opkamer behouden.

  • Stadsarchief Dendermonde, Oud gemeentearchief Grembergen, nr. 513.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boerenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48559 (Geraadpleegd op )