erfgoedobject

Oorlogsmonument

bouwkundig element
ID: 48577   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48577

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Herdenkingsmonument
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

  • is aangeduid als beschermd monument Oorlogsmonument
    Deze bescherming is geldig sinds 18-02-2013

Beschrijving

Zogenaamd "Monument van de Weerstand", herdenkingsmonument uit 1947. Ingeplant op de splitsing van de Steenweg van Grembergen en de Martelarenlaan. Het monument werd opgericht naar aanleiding van het neerschieten en verminken van negen verzetstrijders door terugtrekkende Duitse troepen op 4 september 1944 aan de Scheldebrug. Het daaropvolgende jaar diende de Nationale Strijdersbond een aanvraag in om de nieuwe straat naar de Veerbrug de Martelarenlaan te noemen en om een gedenkteken op te richten. Het monument werd gerealiseerd door Dendermonds stadsarchitect Fernand de Ruddere en beeldhouwer Jos De Decker, en plechtig ingehuldigd op 7 september 1947. De plaat onmiddellijk achter het monument herdenkt het neerstorten van een V1 op de nabijgelegen villa De Herde in 1944, waarbij vier Belgische burgers en 28 Britse militairen het leven lieten.

Lage getrapte natuurstenen sokkel van vier geledingen, afgerond aan de voorzijde met uitzondering van de derde achthoekige geleding. Opschrift met bronzen letters: "ZY STIERVEN OPDAT WY ZOUDEN LEVEN", met daaronder de namen van overledenen. Op achterzijde van de sokkel "4 SEPTEMBER 1944/ OPGERICHT DOOR/ S.N.B.Z.A.B." Figuratief bronzen beeld van weerstander met geweer in aanslag steunend tegen brugleuning, gesigneerd en gedateerd "Jos De Decker 1947". Achter het monument, enkele arduinen erezerken met de namen van de verzetsstrijders.

  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde, 1998, p. 40-41.

Bron     : Bogaert C. , DuchĂȘne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  DuchĂȘne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48577 (Geraadpleegd op 12-08-2020)