Oorlogsmonument

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Grembergen
Straat Steenweg van Grembergen
Locatie Steenweg van Grembergen zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herdenkingsmonument

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Oorlogsmonument

Deze bescherming is geldig sinds 18-02-2013.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II
Betrokken personen
Tags Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Zogenaamd "Monument van de Weerstand", herdenkingsmonument uit 1947. Ingeplant op de splitsing van de Steenweg van Grembergen en de Martelarenlaan. Het monument werd opgericht naar aanleiding van het neerschieten en verminken van negen verzetstrijders door terugtrekkende Duitse troepen op 4 september 1944 aan de Scheldebrug. Het daaropvolgende jaar diende de Nationale Strijdersbond een aanvraag in om de nieuwe straat naar de Veerbrug de Martelarenlaan te noemen en om een gedenkteken op te richten. Het monument werd gerealiseerd door Dendermonds stadsarchitect Fernand de Ruddere en beeldhouwer Jos De Decker, en plechtig ingehuldigd op 7 september 1947. De plaat onmiddellijk achter het monument herdenkt het neerstorten van een V1 op de nabijgelegen villa De Herde in 1944, waarbij vier Belgische burgers en 28 Britse militairen het leven lieten.

Lage getrapte natuurstenen sokkel van vier geledingen, afgerond aan de voorzijde met uitzondering van de derde achthoekige geleding. Opschrift met bronzen letters: "ZY STIERVEN OPDAT WY ZOUDEN LEVEN", met daaronder de namen van overledenen. Op achterzijde van de sokkel "4 SEPTEMBER 1944/ OPGERICHT DOOR/ S.N.B.Z.A.B." Figuratief bronzen beeld van weerstander met geweer in aanslag steunend tegen brugleuning, gesigneerd en gedateerd "Jos De Decker 1947". Achter het monument, enkele arduinen erezerken met de namen van de verzetsstrijders.

  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde, 1998, p. 40-41.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenweg van Grembergen

Steenweg van Grembergen (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.