erfgoedobject

Sint-Aldegondekapel, omgeven door linden

bouwkundig element
ID: 48602   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48602

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Aldegondekapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Merkwaardige portiekkapel omringd door twee maal vier linden en gesitueerd op het einde van de Kapelweg. Smal zijstraatje van het noordwaarts richting Oudegem lopende deel van de Mespelarestraat, dat iets voorbij de Sint-Aldegondekapel overgaat in een veldwegel die via een rechte hoek terug aansluiting geeft op het westelijke deel van de Mespelarestraat en al op de Poppkaart van circa 1860 als "Kapellewegel" aangeduid staat.

Bedehuis volgens de literatuur gebouwd in 1838 en gerestaureerd in 1980 (zie gevelsteen), toegewijd aan de patroonheilige van de gemeente.

Haaks op de straat ingeplante kapel op een rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit rode baksteen boven een gecementeerde plint. Portiek steunend op vier pijlers, twee vrijstaand en twee uitspringend tegenover het hoofdvolume, getypeerd door geprofileerde baksteenbanden, voorheen tot vlakke bossage bepleisterd. Punttop met vernieuwde beplanking achter sierlijk versneden windveer. Houten deur onder rondbogig bovenlicht met een empiregetinte roedeverdeling in de vorm van pijlen. Twee ingewerkte gevelstenen in de voorgevel, waarvan links onder met opschrift "AD/MCMLXXX"; rechts onder niet meer leesbaar maar wellicht aanvankelijk met vermelding van oprichtingsjaar.

Zijgevels van twee traveeën (+ portiek) onder houten daklijst, geritmeerd door lisenen en ertussen gelegen spaarvelden, die een rondbogige nis omsluiten, aan bovenzijde opengewerkt door vensters met waaiervormige roedeverdeling.

Achtergevel met halfcirkelvormige nis in geveltop en rondbogige nis binnen spaarveld.

Interieur met rode tegelvloer onder gepleisterd tongewelf. In witte kleur geschilderde wanden op blauwe plint. Altaar met beschilderd antependium (wapenschild en omringende tekst "ECCLESIA DE MESPELARE"), waarop beelden van onder meer Heilige Aldegonde en Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Aldegondekapel, omgeven door linden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48602 (Geraadpleegd op 16-07-2020)