erfgoedobject

Hoeve met kruis

bouwkundig element
ID
48611
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48611
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve met gesloten aanleg, gelegen in Ouburg, een grensstraat tussen Oudegem en Mespelare leidende van Dendermonde naar Aalst. Tracé al aangeduid als "heerwech naer Dendermonde" op de "Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst" door J. Horenhault in 15(9)6. Op de Poppkaart van rond 1860 "Route d’Alost à Termonde".

Volgens mondelinge overlevering hoeve vanouds eigendom van de familie Van Landuyt en eertijds ingericht als schrijnwerkerij, als café "De(n) Ezel" naar het gelijknamige gehucht en als boerderij.

Voormalige hoeve in kern minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; weergegeven op het Primitief Plan van circa 1817, maar nog niet op de Kabinetskaart van graaf de Ferraris van 1771-1778. In 1838 bestaande, haaks op de straat ingeplante woonhuis vergroot, in tweewoonst gesplitst en uitgebreid met een haaks volume ten oosten. Deze hoeve met L-vormige plattegrond in 1884 verbouwd tot een gesloten hoeve met toevoeging van schuurvleugel aan de straat en wellicht verbouwing van het woonhuis (zie kadasterarchief).

Hoeve van één (landgebouwen) en anderhalve (woonhuis) bouwlaag onder pannen schild- en zadeldaken; ijzeren hekken links.

Verankerde blinde schuurvleugel aan de straat met korfboogvormige poort, één dito gedichte en één toegevoegde poort onder een betonnen latei uiterst rechts. Tegen de straatgevel aangebracht merkwaardig hardstenen kruis met geprofileerde drielobbige armen en figuratief uitgehouwen Christusbeeld in het midden, boven een jaartalsteen "1869" in terracotta(?).

Herkomst niet met zekerheid bekend. Volgens de overlevering zou het kruisbeeld daar opgegraven zijn en geplaatst aan de schuurgevel. Andere bronnen linken het kruis aan de op 30 januari 1754 in de buurt verongelukte Joannes Van de Voorde uit de buurgemeente Gijzegem. Zijn familie plaatste voor hem een kruis met zerk ter hoogte van "Den Ezel" dat tijdens de Franse Revolutie werd weggehaald. Het kruisbeeld werd daarna aan de schuurgevel van de hoeve bevestigd. De gedateerde zerk met opschrift "Op den 30n Januarius 1754 is hier onverwachts bezweek Joannes Van de Voorde, oudt 46 jaeren in houwelijk gewonnen 16 kinderen met Adriana Michiels beide geboortig van Lede en woonachtig tot Gijzegem. Bid voor de Ziel" werd overgebracht naar het Gesticht der Franse Paters te Gijzegem, dat ondertussen afgebroken is.

In het begin van de 21ste eeuw wordt de hoeve afgebroken en vervangen door een vrijstaande woning. Het kruisbeeld en de jaarsteen zijn gerecupereerd en bevinden zich nu in privébezit.

  • Bijkomende gegevens verstrekt door de heer Meganck.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • DE VYLDER O., Geschiedenis van Mespelare, in Tijdingen. Tijdschrift van het Justus de Harduwijngenootschap. Oudegem & Mespelare, XXI, nummer 85, 1990, p. 10.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met kruis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48611 (Geraadpleegd op )