Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Oudegem
Straat Hofstraat
Locatie Hofstraat 25, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Eclectisch getint burgerhuis, volgens kadastergegevens in 1928 gebouwd door "ijzerenweg bediende" Aloïs Timmerman-Vermeir.

Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in kunstleien. Nieuwe gootlijst. Roodbakstenen gevel verlevendigd door gebruik van witgeglazuurde stenen voor de banden en ontlastingsbogen. Rondbogige en korfboogvormige muuropeningen met bewaard houtwerk. Uitspringende deurtravee verhoogd met dakvenster onder tuitgeveltje. Fraaie houten deur met decoratief houtwerk en ovaal deurlicht voorzien van smeedijzeren traliewerk, onder rondbogig bovenlicht. Gebruik van blauwe hardsteen voor dorpels, consoles, dekstenen, plint, neuten en twee treden naar de voordeur.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Oudegem

Hofstraat 1-27, 4-34, Lambroeckstraat 1-11, 2-8, Mevrouw Courtmansstraat 2-4, 3-29, 36-38, Nederstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.