erfgoedobject

Arbeiderswoning

bouwkundig element
ID
48637
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48637
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem
  Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1998

Beschrijving

Arbeidershuis met eind 19de- of begin 20ste-eeuws voorkomen, volgens kadastergegevens in kern opklimmend tot 1869 en in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw herhaaldelijk vergroot en verbouwd.

Voormalige tweewoonst van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak in mechanische en Vlaamse pannen. Bakstenen gevel afgezoomd door een getrapte daklijst en opengewerkt door rechte muuropeningen onder een houten latei op de begane grond en licht getoogde muuropeningen op de verdieping. Bewaarde ramen en luiken. Nieuwe deur. Bruingeschilderde bakstenen onderdorpels op de verdieping. Gedichte muuropeningen in de linker travee en zijgevel. Gecementeerde plint. Eén anker. Rechts aanbouw onder lessenaarsdak.

Zal in functie van een goedgekeurd herwaarderingsplan op termijn verdwijnen en vervangen worden door nieuwbouw van de huisvestingsmaatschappij.

 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Oudegem

 • Is deel van
  Nederstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48637 (Geraadpleegd op 21-06-2021)