erfgoedobject

Arbeiderswoning

bouwkundig element
ID
48638
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48638
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Arbeiderswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Reeds afgebeeld op een kadasterplan uit 1834, toen in bezit van de weduwe van landbouwer Jean Baptiste Huylenbrouck.

Haaks op de weg gesitueerd enkelhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse pannen. Witgeschilderde verankerde bakstenen gevel met getande daklijst en een grijsgeschilderde plint. Rechthoekige muuropeningen onder houten latei (deur). Vernieuwd houtwerk.

Zal in functie van een goedgekeurd herwaarderingsplan op termijn verdwijnen en vervangen worden door nieuwbouw van de huisvestingsmaatschappij.

 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Oudegem

 • Is deel van
  Nederstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48638 (Geraadpleegd op )