Beluik van arbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Oudegem
Straat Nederstraat
Locatie Nederstraat 18-26, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beluik van arbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiebeluiken, waterputten
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Eenzijdig bebouwd steegbeluik van arbeidershuizen, volgens kadastergegevens in 1902 opgetrokken op plaats van oudere bebouwing.

Samenstel van vijf enkelhuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Oorspronkelijk verankerde bakstenen gevels met gebruik van zwartgesinterde bakstenen voor puilijst, band en boogstenen, bewaard bij nummers 18-20, andere gevels gecementeerd. Twee sierankers. Getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk bij nummer 20, behouden groengeschilderde luiken bij nummer 18. Bakstenen onderdorpels op de verdieping. Achtergevels bovenaan afgezoomd door een dubbele getrapte tandlijst. Bijhorende, in onbruik geraakte waterput.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Oudegem

Hofstraat 1-27, 4-34, Lambroeckstraat 1-11, 2-8, Mevrouw Courtmansstraat 2-4, 3-29, 36-38, Nederstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nederstraat

Nederstraat (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.