Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Oudegem
Straat Zijpestraat
Locatie Zijpestraat 15, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1998.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen, hoeven
DateringWO I

Beschrijving

Dorpshuis, voormalig hoevetje, volgens kadastergegevens in 1916 gebouwd op de plaats van oudere bebouwing. Van de straat verwijderde woning (loodrecht op de straat) toegankelijk langs verhard wegeltje. Achterliggende vallei van de Zijpebeek (natuurgebied).

Vrijstaand dubbelhuis van vier traveeën onder vernieuwd leien zadeldak, met verankerde bakstenen gevel verlevendigd door zwartgesinterde banden. Tandfries onder de houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen met deels bewaard houtwerk, op de verdieping voorzien van friezen binnen een baksteenomlijsting op de borstwering. Rechter poorttravee met later ingebrachte poort onder ijzeren latei en gedichte hoge korfboogopening, bekroond door een klein venstertje. Gecementeerde linker zijgevel voorzien van schijnvoegen en lege kapelnis binnen witte bakstenen omlijsting met kruis. Achtergelegen bijgebouw van één bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse pannen.

Gerenoveerd begin 21ste eeuw.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Oudegem

Hofstraat 1-27, 4-34, Lambroeckstraat 1-11, 2-8, Mevrouw Courtmansstraat 2-4, 3-29, 36-38, Nederstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.