erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 48673   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48673

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Oudegem
  Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1998

Beschrijving

Dorpshuis, voormalig hoevetje, volgens kadastergegevens in 1916 gebouwd op de plaats van oudere bebouwing. Van de straat verwijderde woning (loodrecht op de straat) toegankelijk langs verhard wegeltje. Achterliggende vallei van de Zijpebeek (natuurgebied).

Vrijstaand dubbelhuis van vier traveeën onder vernieuwd leien zadeldak, met verankerde bakstenen gevel verlevendigd door zwartgesinterde banden. Tandfries onder de houten kroonlijst. Getoogde muuropeningen met deels bewaard houtwerk, op de verdieping voorzien van friezen binnen een baksteenomlijsting op de borstwering. Rechter poorttravee met later ingebrachte poort onder ijzeren latei en gedichte hoge korfboogopening, bekroond door een klein venstertje. Gecementeerde linker zijgevel voorzien van schijnvoegen en lege kapelnis binnen witte bakstenen omlijsting met kruis. Achtergelegen bijgebouw van één bouwlaag onder zadeldak in Vlaamse pannen.

Gerenoveerd begin 21ste eeuw.

 • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Oudegem
  Hofstraat 1-27, 4-34, Lambroeckstraat 1-11, 2-8, Mevrouw Courtmansstraat 2-4, 3-29, 36-38, Neders...

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48673 (Geraadpleegd op 26-05-2019)