erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
48681
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48681
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoevetje met losse bestanddelen, in kern daterend uit de 19de eeuw en volgens de gegevens uit het kadasterarchief circa 1901 grondig verbouwd of heropgebouwd. Roodgeschilderd, ijzeren toegangshek met dito pijler links van het boerenhuis. Hoevegebouwen gelegen aan de noord- en zuidzijde van het met grint bedekt erf.

Aan de straatkant gelegen boerenhuis van vier traveeën onder zadeldak (kunstleien). Verankerde baksteenbouw op een gecementeerde plint en aflijnende grijsgeschilderde daklijst onder de houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters in arduinen omlijstingen; bewaard houtwerk; vernieuwde luiken. Rechthoekige, arduinen deuromlijsting op neuten, met latei en geprofileerde kroonlijst; bewaarde deur met decoratief uitgewerkt bovenlicht. Gecementeerde zijgevels; linkerzijgevel met X-vormige verankering.

Dieper gelegen volume van twee traveeën tegen de rechterzijgevel van het boerenhuis. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak. Straatgevel met bakstenen daklijst en rechthoekige openingen in gecementeerde (?) omlijstingen.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48681 (Geraadpleegd op 13-06-2021)