erfgoedobject

Begraafplaats

bouwkundig element
ID: 48713   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48713

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begraafplaats
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Begraafplaats van Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Aanvankelijk kleiner oud kerkhof verwijderd van de in 1903-1907 opgerichte parochiekerk Sint-Egidius, in 1935-1936 ten zuidoosten aanzienlijk uitgebreid en van een nieuw poortgebouw voorzien naar ontwerp van bouwkundige Joseph Michaut (zie opschrift gedenkplaat). Twee lage bakstenen dienstgebouwen onder schilddak flankeren de centrale toegang uitgespaard in stompe afgeknotte puntgevel. Voorgevel met tijdseigen parement van gele baksteen. Brede rondboogvormige toegang gemarkeerd door getrapte omlijsting en afgesloten door sierlijk laag ijzeren hek in art-decostijl.

Op het oudste gedeelte van de begraafplaats staan nog een aantal monumentale hardstenen grafmonumenten naast eenvoudiger hardstenen graftekens in de vorm van een stele, uitlopend op kruis en opklimmend tot begin 20ste eeuw.

Grafmonument van de Weerstand. Ingeplant tegen de kerkhofmuur in de as van de inkompoort van de begraafplaats. Monument opgericht in 1947 door het zogenaamde "Weerstandblok van Sint-Gillis" als aandenken voor de gestorven weerstanders van de Tweede Wereldoorlog. Bestaand uit een bakstenen muur met rechthoekige spaarvelden ter omlijsting van een centraal witstenen laagreliëf door beeldhouwer Georges Claessens dat onder meer het lijden van de gevangen weerstanders voorstelt.

Oorlogsmonument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, opgericht door het gemeentebestuur van Sint-Gillis-bij-Dendermonde in 1949 als grafmonument als aandenken voor de gesneuvelden van Baasrode. Opdracht toegewezen aan beeldhouwer Achilles Moortgat (Baasrode). Het ontwerp dat een gevallen maar niet overwonnen krijger voorstelde werd in februari 1949 goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Het bronzen beeld werd gegoten door de bronsgieterij Joris Minne te Gent. Het werd opgesteld in het ereperk waarnaar ook de graven van de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog werden overgebracht. Oorlogsmonument onthuld op 4 september 1949. Brede rechthoekige arduinen sokkel op de voorzijde met opschrift: "AAN ONZE HELDEN / 1914-1918 1940-1945". Hierop is het bronzen beeld geplaatst van een half naakte zijdelings liggende krijger rustend op de linker voorarm en met een zwaardvasthoudend in de rechterhand. Op de achterzijde gesigneerd A. Moortgat.

  • STROOBANTS A., Verering verbeeld. Dendermondse standbeelden en monumenten, Dendermonde, 1998, p. 50-51.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Begraafplaats [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48713 (Geraadpleegd op 28-10-2020)