erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 48730   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48730

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Voormalige hoeve naar de eigenaar uit het begin van de 20ste eeuw gekend als hoeve "Charles Duerinck", thans woonhuis. Volgens de literatuur werd de hofstede van de familie Duerinck al vermeld in het eerste kwart van de 17de eeuw. Volgens vermelding (laatste kwart 18de eeuw) was de hoeve vergezeld van een "boeckmolen" of bookmolen. In het laatste kwart van de 19de en eerste kwart 20ste eeuw nog met rosmolen en bloempelderij, en met reisduifkwekerij van Charles Duerinck (°1854 - †1927).

Volgens het primitief kadasterplan (1817) en de Poppkaart voorheen een hoeve met losse bestanddelen met U-vormige aanleg, achterin gelegen aan een doodlopende zijweg van de Breestraat (later doorgetrokken tot huidig plein). Nu rest enkel nog de langgerekte woning, die naar verluidt circa 1974 grondig gerenoveerd werd. In functie van straataanleg wijziging oriëntatie erftoegang, afbraak afsluitingsmuur en inkorting aanpalend bedrijfsgebouw tot poortgebouw.

Haaks ten opzichte van de straat ingeplant en zuidoostelijk gericht boerenhuis van zeven traveeën onder zadeldak (leien, voorheen met pannen), minstens opklimmend tot eind 18de eeuw, mogelijk teruggaand op nog oudere constructie. Verankerde bakstenen lijstgevel op gepikte plint. Beluikte getraliede rechthoekige vensters onder nieuwe(?) hardstenen latei en op in het gevelvlak gelegen onderdorpel. Rechthoekige deur tussen vernieuwde bakstenen rest(?) van omlijsting met oren, stenen tussendorpel en fijn getraceerd bovenlicht. Uiterst rechts sporen van gedichte muuropening en rest van aanzet omlijsting van alternerende lagen rode baksteen en gesinterde baksteen. Met de voordeur overeenstemmende deur in achtergevel met één behouden opkamervenster boven getralied keldergat; een gedicht opkamervenster en volgens bouwnaden aangepast metselwerk aan de vensteropeningen (verwijderde neggen). Vernieuwd houtwerk.

Ten westen zijdelings aanpalende hoger oplopende poorttravee, met nagenoeg blinde zijpuntgevel aan straat. Volgens prentbriefkaart oorspronkelijk drie traveeën breed bedrijfsgebouw, ingekort tot wagenhuis van één travee met lage bovenverdieping onder leien zadeldak met toegevoegde aandaken en schouderstukken. Vergrote poort.

Interieur. Gewelfde huiskelder onder opkamer. Rest van samengestelde balkenlaag (dubbele haard verwijderd). Diverse aanpassingen uit de 20ste eeuw. Een schouwboezem met stuclijstwerk (eind 18de eeuw?) en medaillon met tafereel met putti in reliëf. Jongere marmeren schouwmantel.

  • BOVYN M., Oud Sint-Gillis-bij-Dendermonde, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Buitengewone uitgaven nr. 27, Jaarboek 1982, 1983, p. 66-67.
  • STROOBANTS A., Gemalen en geplet. Molens en maalderijen te Dendermonde in de 19de en 20ste eeuw, Dendermonde, 2005, p. 141.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48730 (Geraadpleegd op 22-10-2020)