erfgoedobject

Gemeenteschool

bouwkundig element
ID: 48731   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48731

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Gemeenteschool ingeplant nabij de hoek met Robert Ramlotstraat en tegenover de Van Langenhovestraat. Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning of schoolmeestershuis met links aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime rechthoekige geplaveide speelplaats met zijtoegang vanaf de Robert Ramlotstraat.

Aanvankelijk gemengde gemeenteschool bestaande uit een meisjes- en jongensschool, nu zogenaamde Boonwijkschool, gemeentelijke gemengde basisschool. Volgens opschrift van hardstenen gedenkplaat aangebracht tegen de linker zijgevel van de woning werd de school gebouwd in 1900 onder het bestuur van burgemeester Th. Potiau door bouwkundige Al. Sterck (Dendermonde). De jongens- en meisjesschool waren aanvankelijk ondergebracht in één langgerekt achterliggend schoolgebouw, parallel ingeplant aan de straat. In 1954-1955 achteraan uitgebreid met twee haakse vleugels aan weerszij van de speelplaats; volgens gedenksteen met opschrift aangebracht tegen de kopgevel van de noordelijke vleugel gerealiseerd onder het bestuur van burgemeester Paul Hendrickx en naar ontwerp van architect Fr. Van Severen (Dendermonde).

Bakstenen enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, van 1900. Verankerde lijstgevel op blauwgrijs geschilderde plint met verluchtingsroosters. Verwerking van gesinterde bakstenen in dubbele horizontale banden, in de bogen van de muuropeningen en het kordonlijstje bovenaan de gevel. Vensters met T-vormige ramen op hardstenen lekdrempel. Behouden voordeur met bovenlicht.

Oudste klaslokalen in bakstenen vleugel van één bouwlaag en dertien traveeën lang onder pannen zadeldak, van 1900. Naar de straat gerichte voorgevel met verwerking van gesinterde bakstenen in dubbele horizontale banden, in de bogen van de muuropeningen en de tandlijst onder de aflijnende daklijst. Hoge ruime getoogde vensters met behouden schrijnwerk op hardstenen lekdrempel. Beide dubbele deuren met getraceerde bovenlichten geflankeerd door lisenen. Hoog geplaatste bovenlichten in de achtergevel.

Beide haakse bakstenen vleugels uit 1954-1955 van één bouwlaag onder schilddak (mechanische pannen). Baksteenbouw met omlopende betonnen banden onder de dakoverstek en liggende rechthoekige vensters met behouden schrijnwerk.

  • BOVYN M., Oud Sint-Gillis-bij-Dendermonde, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, Buitengewone uitgaven nr. 27, Jaarboek 1982, 1983, p. 54.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48731 (Geraadpleegd op 22-01-2020)