erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID: 48745   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48745

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Aan de straat gelegen villa deels omringd door tuin en op uitspringende console van voorgevelhoek gedateerd "Anno/ 1920". Volgens het kadasterarchief in 1921-22 genoteerde nieuwbouw in opdracht van mulder Theophiel Potiau-Ringoot. Op het aangrenzende perceel had Theophiel Potiau, burgemeester van Sint-Gillis-bij Dendermonde (1899-1921), in 1908 een maalderij opgericht ter vervanging van een houten korenwindmolen die zijn vader molenaar F. Potiau hier in 1873 bouwde (gesloopt in 1912). Volgens de literatuur werd in 1923 in een leegstaand gedeelte van de bedrijfsgebouwen naast de villa de naaigarenfabriek Filterie E. Willems opgestart, beheerd door Pauline Potiau en echtgenoot Ernest Willems. De villa zou naar verluidt als directeurswoning gebruikt zijn bij de nu verdwenen textielfabriek.

Villa met pittoresk voorkomen door de asymmetrische opbouw, door de combinatie van kenmerken in neostijl met reminiscenties aan de cottagestijl. Vrijstaand dubbelhuis op L-vormige plattegrond en afgedekt door twee snijdende manke leien zadeldaken. Voor- en rechter zijgevel uitgewerkt tot twee zichtgevels, oplopend van anderhalve tot twee en een halve bouwlaag. Beide opvallend manke puntgevels in baksteenbouw met knipvoegen en op hardstenen sokkel deels ruw gekapt met breuksteenvoegen en met verluchtingsroosters. Gewitte platte banden en hoekstenen aan de overwegend getoogde muuropeningen. Licht uitspringende vensterrisalieten uitlopend op punttop met zoldervenster onder overstekende houten top met windveren en makelaar. Gedeelte bovenverdieping voorgevel in imitatievakwerkbouw; benedenvensters van straatgevel met schuiframen, rechter onder houten afdakje met leien. Toegang tot verhoogde begane grond in oksel van voorgevel voorafgegaan door omsloten verhoogd terras met ijzeren voetgangershek. Voordeur onder houten luifel met leien.

  • STROOBANTS A., Gemalen en geplet. Molens en maalderijen te Dendermonde in de 19de en 20ste eeuw, Dendermonde, 2005, p. 154.

Bron     : Bogaert C. , DuchĂȘne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  DuchĂȘne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48745 (Geraadpleegd op 20-10-2020)