De Ghulde Roose

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bredestraat_AN
Locatie Bredestraat_AN 2, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis Ghulden Roose

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoekhuis Ghulden Roose: gevels en bedaking
gelegen te Bredestraat_AN 2 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 14-02-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuizen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-02-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis Ghulde Roose werd omstreeks 1550 gebouwd als burgerhuis door ridder Jan Happart, die later burgemeester van Antwerpen zou worden. Het pand werd aanvankelijk bewoond door chirurgijnen, verbonden aan het Sint-Elisabethgasthuis. Na een lange periode van verwaarlozing en verval, werd het hoekpand met trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl in 1995 volledig gerestaureerd.

Historiek

De Ghulde Roose werd iets na 1550 als bescheiden burgerwoning door ridder Jan Happaert, schepen en burgemeester van Antwerpen, opgetrokken op de hoek van wat later de Happaertstraat zou worden en van de Bredestraat die leidde naar het extra muros gelegen begijnhof. Ridder Happaert trok een straat doorheen zijn gronden en bouwde er onder meer de Ghulde Roose.

Aanvankelijk waren de bewoners van de Ghulde Roose chirurgijnen. De onmiddellijke nabijheid van het 12de-eeuwse Sint-Elisabethgasthuis is hieraan beslist niet vreemd.

Op het einde van de 19de eeuw en tot laat in de 20ste eeuw werd de Ghulde Roose uitgebaat als estaminet. Oude foto's tonen een gecementeerde gevel met winkelpui uit de 19de eeuw en rechthoekige, aangepaste vensters op doorlopende lekdrempels.

Vanaf 1966 was de toekomst onzeker voor de Ghulde Roose. Het pand zou, samen met zeven aanpalende panden, plaats moeten ruimen voor de plannen van een projectontwikkelaar die er een winkel- en appartementencomplex wou bouwen. Als reactie op de verwaarlozing die ondertussen voor het verval van het pand had gezorgd, werd het gebouw beschermd in 1979.

Toch ging het verval voort. In april en mei 1986 werden door de Vlaamse Gemeenschap dringende instandhoudingswerken uitgevoerd; enkele bouwvallige elementen, zoals het dakkapelletje aan de zijgevel, werden verwijderd en binnen werden puin en vuilnis opgeruimd. Tientallen stutten werden aangebracht, de raam- en deuropeningen werden dichtgetimmerd en de daken werden voorlopig gedicht. Ook de reclameborden, die jarenlang de omgeving hadden ontsierd, werden verwijderd.

De plannen van de projectontwikkelaar werden opgeborgen na een rechtszaak en een nieuwe eigenaar diende zich aan. In 1994 werd het restauratiedossier goedgekeurd en een jaar later gingen de restauratiewerken aan de Ghulde Roose van start. In 1996 werd het pand opnieuw geopend.

In 2010 nam TEJO, een vereniging van jeugdtherapeuten haar intrek in het pand.

Beschrijving

Hoekhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), waarvan de nok loodrecht staat ten opzichte van de Bredestraat.

De voorgevel is een trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl. De trapgevel telt zes trappen met een aanzet van een overhoeks topstuk. In de geveltop zitten drie rechthoekige, wigvormig ontlaste vensters. Het middelste venster is voorzien van een latei, ondersteund door consoles.

De zijgevel is een bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en drie bouwlagen met sporen van speklagen en ankers met gekrulde spie.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 86#941030

Bron: -

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bredestraat (Antwerpen)

Bredestraat_AN (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.