erfgoedobject

Hoeve Rogghemanshof

bouwkundig element
ID
48770
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48770
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Rogghemanshof
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hoeve volgens vrij recent aangebrachte huisnaam op vernieuwde woning zogenaamd "Rogghemanshof". Driehoekig deels gebetonneerd voorerf met losse bestanddelen, deels omhaagd en vergezeld van voortuin en moestuin. Naar verluidt in 1969 in hedendaagse stijl vernieuwde woning met plat dak, aangebouwd tegen voormalige opkamer en twee andere kamers van de vroegere boerenwoning.

Interieur woonhuis. Gewelfde huiskelder met twee getraliede keldervensters. Opkamertrap van gesinterde bakstenen. Samengestelde balkenlaag en oude vloer van rode vierkante tegels in de opkamer. Bijkeuken met oude binnendeuren waaronder opkamerdeur.

Dwarsschuur met stallen, zijdelings aan de woning palend en schuin ten opzichte van de straat ingeplant.

Baksteenbouw met resten van de oorspronkelijke houtbouw, onder overstekend pannen zadeldak. Naar verluidt voorheen met jaarsteen 1856(?). Versteende zijpunttop. Poort in erfgevel tussen houten stijlen met dito verankering en rechts aansluitende rest van houten wand. Aalpomp naast staldeur met houten latei. Gevel afgelijnd met band van schuin gemetste baksteen. Bewaard dakgebinte en ankerbalkgebinte. Achterzijde vergroot met stal in 1936 (zie opschrift in betonnen latei). Behouden voederbakken met houten voederluiken. Aanpalende bakstenen loods in gevelsteen voorzien van opschrift: "1929 / Fr. H. R." verwijzend naar het bouwjaar en de bouwheer Frans Henri Roggheman.

Aan de straat gelegen stallen met vroegere paardenstal. Baksteenbouw met oude kern, verhoogd en deels vernieuwd in het tweede kwart van de 20ste eeuw (zie verschillend metselwerk), onder pannen zadeldak voorzien van ijzeren windwijzer met paard. Erfgevel met staldeuren onder betonnen latei.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Rogghemanshof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48770 (Geraadpleegd op 11-05-2021)