Hotel Koelman-Lauwers en de Cleyne halve Maene

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Bredestraat_AN, Happaertstraat
Locatie Bredestraat_AN 4, Happaertstraat 30-38, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis in Louis-Philippestijl

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: achtergevel
gelegen te Happaertstraat 38 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 14-02-1990.

omvat de bescherming als monument Herenhuis in Louis-Philippestijl: voorgevel
gelegen te Bredestraat_AN 4 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 14-02-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuizen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-02-1979.

Beschrijving

Hotel Koelman-Lauwers

Herenhuis in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1856 opgetrokken in opdracht van de heer Koelman-Lauwers. Het ontwerp is niet gesigneerd, maar wordt op stilistische gronden toegeschreven aan de architect Bartholomeus De Proost. Rijwoning van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een schilddak (Vlaamse pannen).

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van het dubbelhuistype op een sokkel van arduin. Het uit de as geplaatste risaliet dat ook voorkomt in het hotel Meeus-Trachez of "De Cleynen Sint-Arnold" op de Meir, is kenmerkend voor De Proost, auteur van de eenheidsbebouwing aan de pare zijde van de Sint-Paulusstraat.

Horizontale werking door middel van lijsten tussen de verdiepingen, de geajoureerde borstweringen op de tweede bouwlaag en boven de kroonlijst. De eenvoudige benedenverdieping is verlevendigd met schijnvoegen en dito bossage. Tweede bouwlaag gemarkeerd door ruime erker op voluutconsoles, de hoeken voorzien van sierlijke gecanneleerde zuiltjes die een druiplijst met smal balkon torsen. Band-cirkelvormige spiegels alterneren de borstweringen. De segmentbogige vensters met riemomlijsting zitten gevat in een prachtige stucdecoratie met vrouwenhoofd, vruchtenslingers, krullen; op de derde verdieping wordt de boogwerking nog versterkt door halfcirkelvormig lijstwerk, uitlopend op een wortelmotief en overvloeiend in de onderling verbonden rozetten van het fries. De klassieke kroonlijst op modillons en muizentand is bekroond met hoge opengewerkte balustrade waarbij het band-cirkelmotief gebruikt is als perforatie. Fraaie houten vleugeldeur versierd met snijwerk (vruchtenslingers, lijstwerk) in rechthoekige omlijsting met afgeronde bovenhoeken en gegroefde dagkanten (zie ook de vensters der benedenverdieping) geflankeerd door pilasters met leeuwenkop en kordons.

"de Cleyne halve Maene"

Achter het hotel Koelman-Lauwers zijde Happaertstraat strekken zich de overblijfselen uit van een groot herenhuis uit de 17de eeuw, ; van circa 1750 tot 1920 was hier een suikerraffinaderij ondergebracht. Men bemerkt nu nog twee vleugels opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, afgedekt met zadeldaken (Vlaamse pannen) waarin gerestaureerde getrapte dakkapellen met topstukken. Kruiskozijnen.

Westvleugel toegankelijk via Happaertstraat 28, met rondboogpoort in prachtige hardstenen omlijsting: geprofileerde rondboog met sleutel en imposten in rechthoekige omlijsting zwikken versierd met bloemmotief.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1856#176.
  • S.N. 1977: Antwerpen die scone, nummer 1, Antwerpen.
  • NAEYE R. 1976: Bartholomeus De Proost. Architect (1815-1869), Antwerpen 4, 217-224.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Aanvullende informatie

Bij een controle van werken aan dit pand werd een stortlaag aangetroffen met 19de-eeuws aardewerk gebruikt bij de raffinage van suiker.

  • Oost T. 1990: Stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen (Antwerpen), Archaeologia Mediaevalis 13, 51.

Mortier, Sophie (10-03-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bredestraat (Antwerpen)

Bredestraat_AN (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Happaertstraat

Happaertstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.