Pastorie Sint-Aldegondeparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Mespelare
Straat Singelweg
Locatie Singelweg 19, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Aldegondeparochie

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De huidige pastorie van de Sint-Aldegondeparochie wordt in 1909 opgetrokken op de ommuurde lagergelegen site van de oude pastorie die reeds vermeld wordt in landboeken van 1664, 1737 en 1738 en aangeduid op het Primitief kadasterplan van 1817. Deze vijfhoekige site wordt ten zuiden begrensd door een Denderarm, door de rechttrekking en aanleg van het kanaal Aalst–Dendermonde in 1769 nu gedeeltelijk verland. De 'nieuwbouw' van 1909 is meer ten noordwesten ten opzichte van de afgebroken oude pastorie ingeplant, in de as van de Sint-Aldegondekerk, waardoor de band tussen kerk en pastorie gevisualiseerd wordt. De ommuurde grote tuin is zeer eenvoudig en bestaat uit een groot grasveld omgeven door populieren, struiken en naaldbomen.

De pastorie gebouwd in 1909 in neotraditionele stijl, wordt opgericht onder pastoor A. Uyttenhove naar ontwerp van bouwkundige Goethals (Aalst) (zie bouwplan en gevelsteen rechts van voordeur). Opgetrokken in typische donkerbruine baksteen en verlevendigd door imitatienatuurstenen banden, hoekblokken en sluitstenen, op een lage gecementeerde plint. De lijstgevel telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pannen schilddak, deels afgelijnd door een omlopende houten kroonlijst op uitgesneden modillons. De rechtse tweeënhalve traveeën lopen uit op een traptop. De linkse tweeënhalve traveeën herbergen op de gelijkvloerse verdieping een venster met drie ontlastingsbogen en een segmentboogvormige deur met gekoppeld bovenlicht. De eerste verdieping telt drie gekoppelde rondbogige vensters waarvan het middelste hoger is dan de twee andere. De rechtertravee heeft op de gelijkvloerse verdieping een recht bolkozijn. De eerste verdieping heeft wederom drie gekoppelde rondbogige vensters waarbij het middelste van het type kloosterkozijn is en hoger opgetrokken werd dan de twee andere. In de trapgeveltop situeert zich nog een topraam. Alle rechte vensters zijn voorzien van al dan niet verdiepte ontlastingsbogen.

De achtergevel vertoont dezelfde tweeledige opbouw als de voorgevel, waarbij het hoger opgaande linkervensterrisaliet bekroond wordt door een afgewolfd puntdak. Rechts, vergroot met een éénlaagse aanbouw van twee traveeën onder lessenaarsdak.

De ritmering en vormgeving van de muuropeningen is identiek aan de straatzijde; per twee gekoppelde rondbogige vensters met blind boogveld en hardstenen monelen op de begane grond, drielichten op de bovenverdieping.

De linkerzijgevel is voorzien van een pseudo-traptoren met gekoppelde vensters onder ontlastingsbogen; de aanbouw onder lessenaarsdak van een blind venster.

Interieur met typische eind 19de-eeuwse indeling, maar begin 20ste-eeuwse sobere aankleding kenmerkend voor dergelijke pastorieën. L-vormige gang met bordestrap en ronde trappaal in de trapkoker, aan de straatzijde geflankeerd door spreekkamer (links) en salon (rechts), aan de tuinzijde door privévertrekken (keuken, bijkeuken en salon). Enkel de rechtersalons, van elkaar gescheiden door een hoge vierdelige vleugeldeur, zijn voorzien van lijsten en ornamenten in stucwerk.

  • Stadsarchief Dendermonde, Oud gemeentearchief Mespelare, nummer 12, 14, 196.
  • Stadsarchief Dendermonde, Modern gemeentearchief Mespelare, nummer 122.
  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

De ommuurde grote tuin is zeer eenvoudig en bestaat uit een groot grasveld omgeven door populieren, struiken en naaldbomen.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002217, Pastorieën (MERTENS J. & DUCHENE H., 2003).

Daemen, Caroline (10-04-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Dendermeersen tussen Mespelare en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Singelweg

Singelweg (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.