Hoevecomplex

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Schoonaarde
Straat Migrostraat
Locatie Migrostraat 123, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve en erf met houten hek

Deze bescherming is geldig sinds 05-01-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoevecomplex

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Hoeve beschermd als monument bij M.B. van 05.01.2004. Gelegen op het eind van de straat in de zuidoostelijke uithoek van Schoonaarde, op een erf dat zijdelings met een beek grenst aan de deelgemeente Gijzegem van Aalst.

Minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, op de Ferrariskaart (1771-1778) weergegeven als omheind erf met achterliggende boomgaard en twee losse gebouwen overeenstemmend met de woning en de haaks erachter gelegen schuur.

In het eerste kwart van de 20ste eeuw (voor 1929) wordt een bedrijfsgebouw naast de erfingang aan de straatzijde bijgebouwd tegen de woning. In 1939 wordt een hoek van het erf afgesneden door straatverbredingswerken en een bedrijfsgebouw achterin wordt vervangen door een schuur; door de gelijktijdige toevoeging van een laag poortgebouw tussen deze schuur en het boerenhuis sluiten de hoevegebouwen sindsdien bij elkaar aan.

De semigesloten hoeve omvat in U-vorm opgestelde bakstenen gebouwen onder rode pannen zadeldaken: ten zuidoosten het boerenhuis met naar het noordwesten gerichte erfgevel, ten noordoosten de dwarsschuur en ten zuidwesten de stallen die schuin ingeplant zijn aan de straat. De erftoegang is afgesloten door een breed houten ingangshek, groengeschilderd met witgeschilderde bekroning, links aan een zware, vierkante bakstenen hekpijler met piramidale bekroning.

Boerenhuis van één bouwlaag met langgerekte rechthoekige grondvorm van vijf traveeën met een uitgebouwde opkamer op de zuidhoek; aan deze zijde werd de woning later met een staltravee verlengd onder doorlopend mank zadeldak. De woning klimt minstens op tot de tweede helft van de 18de eeuw en bewaart reminiscenties aan de houtbouw of resten van een oudere houten constructie die volgens sporen in de huidige structuur deels bewaard gebleven zijn. In de linkerhoek van de voorgevel is het bovendeel van een houten stijl zichtbaar. In de achtergevel zijn de drie getraliede vensters gevat in houten kozijnen; één ervan vormt het onderste deel van een deels gedicht houten bolkozijn. De achterdeur bezit een vormgeving die in de 18de-eeuwse boerenhuisbouw sterk verspreid was: een lage steekboogdeur geaccentueerd door een gesinterde bakstenen omlijsting met oren afgedekt door een fijn druiplijstje van rode tegels. Thans gaat de omlijsting nog deels schuil achter een grijze vlakke bepleistering. De beraping van de achtergevel is verwijderd.

De voorgevel werd waarschijnlijk in de eerste helft van de 19de eeuw verrijkt met een deuromlijsting van grijsgeschilderde bepleisterde baksteen als imitatie van de neoclassicistische hardstenen omlijstingen van die tijd gevormd door pilasters op neuten met bekronend hoofdgestel. Het blinde bovenlicht vertoont een groengeschilderde geometriserende imitatietracering. Verder bleef een halfronde hardstenen deurdrempel bewaard. De rechthoekige vensters bewaren een houten latei en groengeschilderde luiken op hardstenen lekdorpel (kozijnen in de 20ste eeuw vervangen door schuiframen). De lijstgevel is horizontaal afgelijnd door een gewitte bepleisterde en geprofileerde daklijst. Het dakoverstek is boven de voordeur en de armpomp ernaast met een pannenrij verlengd tot een luifel. Bij de restauratie in 2005-2006 werd het dak vernieuwd en voorzien van een dakkapel boven de deur. De vensters kregen nieuw schrijnwerk naar oorspronkelijk model, in de achtergevel voorzien van houten tralies.

Bescheiden bedrijfsgebouwen met eenvoudig voorkomen met traditioneel groengeschilderde poorten, deuren, luiken en houten lateien. In twee geveltoppen van de stallen komt een ruitvormig bakstenen ornament voor. De erfgevel van de stallen gaat schuil onder een brede geknikte dakoverstek op schoren.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Schoonaarde

Schoonaarde (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.