erfgoedobject

Laad- en losgebouw stijfselfabriek Vermylen

bouwkundig element
ID: 48875   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48875

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laad- en losgebouw van fabrieken Vermylen. Beschermd monument bij ministerieel besluit van 5 januari 2004.

Tussen de scheepswerven van Baasrode en het station van Baasrode-Noord vestigden zich vanaf het einde van de 19de eeuw langsheen de Schelde een aantal belangrijke fabrieken zodat deze buurt zich ontwikkelde tot een grote industriezone. Eén van de grootste ondernemingen die daar lag was de "Société Anonyme Usines Vermylen". De basis voor dit bedrijf werd gelegd door Petrus Vermylen, die een onderneming bezat in zetmeel, stijfsel en kleurstoffen bij de Schelde nabij de Drie Huizen en in 1897 een stijfsel en glucosefabriek langs de Schelde oprichtte met zijn zonen. Thans getuigen enkel nog archieffoto's van de indrukwekkende uitgestrektheid van de bedrijfsoppervlakte, de omvang van de gebouwen en enorme capaciteit van de bijhorende silo's van de fabriek Vermylen.

Bij de bedrijfsgebouwen hoorde een behouden losstaand bakstenen laad- en losgebouw. Constructie wellicht aanvankelijk uitgerust met een elevator, een zuiger en elektrische transportband, voor het transport van, via de Schelde aangevoerde meel en andere producten, over de straat naar de fabrieksgebouwen van Vermylen. Dit afzonderlijk bakstenen gebouw staat thans door verhogingswerken aan de Scheldedijk op de hoek van de Fabriekstraat en Briel. Volgens oude prentkaarten sprong de constructie aanvankelijk uit in de Schelde en vertoont het gelijkaardige bouwkenmerken als de verdwenen bijhorende silo's. Het rechthoekige gebouw heeft de vorm van een kleine toren en telt drie bouwlagen met plat dak. Het bezit architecturaal typische karakteristieken van industriële gebouwen van circa 1900 in decoratieve baksteenbouw met knipvoegen. Opvallend zijn de hoeklisenen, verhoogd en verzwaard boven de daklijst tot postamenten met hardstenen dekplaat. Onder de daklijst zijn de overwegend blinde muurvelden met baksteenornamentiek afgewerkt. Ook kenmerkend voor industriegebouwen zijn de vele gietijzeren verankeringen decoratief uitgewerkt in ruitvorm en met bout. De grootste verankeringen dragen de letters V M in reliëf, verwijzend naar de fabrieken Vermylen waartoe het gebouw behoorde. De muuropeningen zijn beperkt tot enkele utilitaire doorbrekingen: een deur en benedenvenster en op de bovenste verdieping de openingen waarop enerzijds de ijzeren brug met transportband aansloot. Aan de zijde van de Schelde zijn nog resten aanwezig van de ijzeren hijsconstructie.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.
  • GIJSEN J. 1997: Baasroodse bedrijvigheid aan de Schelde, Dendermonde.
  • GIJSEN J. & SEGERS Y. 1997: Blik op Baasrode. Een eeuw dorpsgeschiedenis in woord en beeld 1850-1950, Dendermonde, 93-103.
  • STROOBANTS A. 2005: Gemalen en geplet. Molens en maalderijen te Dendermonde in de 19de en 20ste eeuw, Dendermonde, 63-65.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Laad- en losgebouw stijfselfabriek Vermylen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48875 (Geraadpleegd op 24-09-2020)