erfgoedobject

Spoorwachterswoning

bouwkundig element
ID: 48877   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48877

Juridische gevolgen

Beschrijving

Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 5 januari 2004. Gelegen bij het zogenaamde Hoogveld in de zuidwestelijke uithoek van Baasrode aan de spoorlijn Dendermonde-Boom-Antwerpen die tot stand kwam in de periode 1875-1881. Aan deze lijn werd te Baasrode circa 1880 een intussen verdwenen stationsgebouw van Baasrode-Noord opgericht. Aanvankelijk bevond zich volgens gegevens van het kadasterarchief een klein spoorwachtershuis bij de spoorwegovergang van het Hoogveld aan de overzijde van de straat en de andere zijde van de spoorlijn. In 1900 werden twee nieuwe percelen kadastraal vastgelegd aan de andere zijde van de spoorwegovergang waarop de staat een nieuw spoorwachtershuis liet bouwen, gekadastreerd in 1902.

Het alleenstaande huis is vooraan op een spievormig perceel ingeplant, met de voorgevel pal uitziend op de spoorwegovergang en bijgevolg schuin gelegen ten opzichte van de straat, met een driehoekig voortuintje. Het betreft een vrijwel rechthoekige woning in donker bakstenen metselwerk op omlopende gecementeerde plint, twee bouwlagen tellend en onder een mank zadeldak van donkere Vlaamse pannen. De voorgevel is een lijstgevel die opvallend hoger opgaat dan de achtergevel, gekenmerkt door een symmetrische dubbelhuisopstand, aspecten die aan dit huis van de spoorwegen een semiofficieel karakter verlenen. De gevelornamentiek is beperkt en omvat hier enkel druiplijsten met afhangende uiteinden boven de getoogde muuropeningen van de voorgevel. De centrale voordeur is enkel nog door een stoep van twee treden geaccentueerd. De linker zijpuntgevel, die op twee keldervensters na blind is, bezit een brede dakoverstek met houten afwerking, dakconsoles en dakrand.

In de achtertuin gelegen kenmerkend klein rechthoekig bijgebouw (stalletje/berghok vermoedelijk met WC) in dezelfde materialen als het huis. Het overstekend pannen zadeldakje is met houten daklijsten en -randen afgewerkt. De voorgevel vertoont twee symmetrisch geplaatste getoogde deuren, de achtergevel één deur. Het driehoekige perceel achter het berghok, dat vanouds bij het spoorwachtershuis hoort en traditioneel als moestuin dienst deed, bewaart nog aanplantingen die van deze vroegere functie getuigen.

  • Vlaamse Overheid, Ruimte & Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen, Onroerend erfgoed, archief.

Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Spoorwachterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48877 (Geraadpleegd op 22-10-2020)